Transformatie

by Egyptian Realms 166 views0

Man die door twee dames gesteund wordt.
Man die door twee dames gesteund wordt.

Inleiding

De oude Egyptenaren hadden de opvatting dat het doel van de mensheid is terug te keren naar de Bron, de Goddelijke Eenheid.

Om dat te bewerkstelligen bestond de Wet van Balans, Maat, Cultus en rolmodellen waaronder Ra, Asar, Heru, Ptah, Amun, Bes en Tehuti.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling op Papyrus.
Voorstelling op Papyrus.

Transformatie

Leringen van verschillende Neteru behandelen aspecten van transformatie. De Ankh en Kever zijn beide symbool voor continueren van leven.

De Aardse mens doorloopt in zijn geestelijke, spirituele ontwikkeling diverse stadia van transformatie dat zowel invloed heeft op het innerlijke leven als uiterlijke van de persoon en is zowel Aards, Hemels als Kosmisch van aard.

De ziel ‘werkt zich op’ naar het licht (Khepra) om zich te verenigen met de Grote Bron.

Transformatie kan ook als mutatie worden opgevat. Geboren op Aarde als jongeling die opgroeid en tot volwassenheid komt. Wanneer de ziel was herboren op Hemels niveau was men weer de jongeling en bloeide op tot volwassenheid waarna het Kosmische Bewustzijn werd geboren en wederom als jongeling opbloeid.

Overzicht
Reis door de Onderwereld, vuur. Het lagere Zelf, onderbuik. Men leert zichzelf kennen, emoties, begeertes, ego, leefpatronen, angst en gedachtes. Men ontdoet zich van ballast en wordt bewust van de werking van het lichaam en geest. Men leert de energie knooppunten in het lichaam, chakra’s te openen.

Het openen van de Hart chakra. Liefde voor de Zelf, Natuur, omgeving en schepping. Optrekken van Bewustzijn uit de onderbuik naar de Hart chakra.

Openen van het derde oog. Oog van Ra. Het oog van de geest ontwaakt, het derde oog, men wordt zich bewust van het grote geheel, de eenheid. Men aanschouwd de ware Zelf.

Het derde oog ontwikkeld zich. Men verkend sferen, werelden, dimensies, ontmoet grote, kleine en andere levensvormen. Met het derde oog kan men visioenen waarnemen, ontmoetingen, het Alziende Oog en heilige symbolen.

Het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal dient zich aan tijdens een bepaalde fase van ontwikkeling. De ziel wordt opgestuwd naar hogere vibraties, niveaus van bestaan. Men nadert het stadium van het afsterven van de Natuur gebonden ziel.

De dood. Het duale, oude Zelf maakt plaats voor een nieuw beginsel. Men ervaart de dood, dood zijn en zijn eigen begrafenis. Wat daarop volgt is dat men het Aardse lichaam is overstegen en daarmee ruimte maakt voor een nieuwe invulling van het lichaam.

Wedergeboorte van de Ziel. Transformatie van de Aardse ziel naar een Hemelse ziel. Khepra. Vernieuwing van de ziel.

Door het portaal, deur van de Horizon. Het Bewustzijn is niet meer begrenst aan Aarde en staat nu open voor hogere dimensies. Men ontdekt en ervaart het leven in de Hemel. Inzicht wordt vergroot. Kruin chakra ontwikkeld zich.

Geboorte van de Hemelse geest. Hemels Bewustzijn, Ra, Heru, Amun, Aten. Het hogere Bewustzijn is verbonden aan de ether, lucht, Hemel, licht. Het Aardse Bewustzijn verheft zich tot het Hemelse Bewustzijn.

Portaal van de Zon. Men ontdekt het portaal van de Zon. Het Hemelse Bewustzijn reist mee in de Boot van Ra en ervaart de cyclus van de Zon.

Wederopstanding van de ziel. De ziel daalt af naar de Onderwereld, de Hal van de Twee Waarheden. Het Hart wordt gewogen op de Weegschaal tegenover de Veer van Maat.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Transformatie
Register

Blauwe Lotus.
Blauwe Lotus.
Heru met de Dubbele Kroon.
Heru met de Dubbele Kroon.
Kever Khepra boven het hoofd.
Kever Khepra boven het hoofd.
Een man voor Bennu.
Een eert de Bennu.
Houten beeld van de Ka van een persoon.
Houten beeld van de Ka van een persoon.
Asar richt met de Staf des Levens Ankh naar Pharaoh.
Asar richt met de Staf des Levens, Ankh naar Farao.