Getallen

by Egyptian Realms 964 views0

Inleiding

Naast symbolen hadden ook getallen een betekenis.

Een getal ligt ten grondslag aan alle vormen, klanken en kleuren want de wijze van trilling in dezelfde middenstof van het heelal doet ze alle ontstaan. Daarom wordt gezegd, dat de Logos of het Woord bestaan geeft aan alle levende vormen. Klank staat ook in verband met kleur, en er zijn mensen sensitief om klanken te zien en en kleuren te horen.(1)

De Meesters der Maten en getallen berekende het Hemelgewelf door gebruik van getallen combinaties.

Er bestaan verschillende Hierogliefen die getallen uitdrukken.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getallen

Getal 0

Getal van de dood, toestand van dood.

Asar.
Getal van wording.
Uit. Niets.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 1

Het getal van Leven. Bestaan, begin, Eenheid.

Bewustwording van de Zelf. De Bron, Schepper. Ra, Aset.
Aan.
1 is het getal van bewustwording. De cirkel.

Getal 1, 111, 1010.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 2

Het getal van Dualiteit. Tweedeling, het levende en dode.

Mannelijk en vrouwelijk.
Oostbank en Westbank.
Dag en nacht.
Water en vuur.
Tweeling Aset en Nebet-Het.
Tweeling Heru en Het-Heru.
Tweeling Hapi.
Twee obelisken.
Twee Leeuwen van de Horizon Aker.
De Dubbel, Ka.
De Dubbele Kroon.
De Twee Landen.
Herderstaf en Dorsvlegel.
Wederopstanding van de ziel.
De Twee Dames, Nekhebet en Uadjet.
Twee kronkelende slangen om de staf van Tehuti.
Twee slangen. Kundalini energie.

Getal 2, 22, 222.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van een man zittend tussen twee dames.
Beeld van een man zittend tussen twee dames.

Getal 3

De driehoek. Symbool van de Schepper, Neter.

De driehoekige Piramide vorm. De Benben.

Getal van de drie-eenheid
Drie-eenheid Aset, Asar en Heru.
Drie-eenheid Aset, Asar en Nebet-Het
Drie-eenheid Ptah, Sakhmet en Nefertem.
Drie-eenheid Amun, Mut en Khonsu.
Drie-eenheid, Jozef, Maria, Jezus.

De drie-eenheid vormt het getal 101. Het getal 101 komt terug in Symboliek waaronder twee pilaren met een Zon ertussen of twee koeienhorens met een Zon ertussen. Twee Leeuwen met Zon ertussen, Aker.
101 is ook de binaire code die gebruikt wordt in computers.

De drie koningen, de Drie Wijzen. De drie koningen zijn bekend bij de geboorte van Jezus. De drie Piramides van Gizeh zijn bouwwerken van drie koningen, Cheops, Menkaure en Chephren.
De Gizeh Piramides hebben een relatie met de drie sterren van Orion, de Orion Gordel. Dit houdt verband met de drie kronen, de Witte Kroon, Rode Kroon en Dubbele Kroon zie Pharaoh.

Getal 3, 33, 101, 333.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 4

Getal van Aarde. Vier kardinale punten, windrichtigen.

Noorden, Oosten, Zuiden, Westen.
De vier elementen. De vierhoek.
De vier zonen van Heru, Duamutef, Qebesenuef, Imseti en Hapy.
De vier Grote Neteru, Aset, Bastet, Nebet-Het en Het-Heru.

Getal 4, 444, 4444.

Vier urnen die de vier Zonen van Heru vertegenwoordigen.
Vier urnen die de vier Zonen van Heru vertegenwoordigen Duamutef, Qebesenuef, Hapy en Imseti.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 5

Getal van de lucht, Hemel.

Vijf puntige Ster, Hemelse ziel.
Het lichaam van de mens, vier elementen en ziel.
5 is het getal van wedergeboorte, de ziel. Hemels Bewustzijn.
Vijfkoppige slang.

Getal 5, 555.

Vijfkoppige slang die het lichaam omhuld.
Vijfkoppige slang die het lichaam omhuld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 6

Getal van Initiatie.

Pentagram.

Wordt vervolgd…

Getal 6, 666.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 7

Mystiek getal zeven.

Getal van bevrijding.
De zeven magische planeten beantwoorden aan de zeven kleuren van het prisma, aan de zeven noten van de octaaf van Muziek.

Zeven is het getal dat een bedwingende kracht bezit.(2)

De oorspronkelijke heilige Zeven waren de Zeven opdrachten van de Schepper. Deze werden gegeven aan de Vier grote voornaamste krachten om ‘zijn wil’, wens of opdracht uit te dragen. Zij zijn de creatieve krachten van de Schepper.

Zeven trappen van evolutie
1. de Vurige
2. de Gasvormige
3. de Vloeibare
4. de Delfstoffelijke
5. de Plantaardige
6. de Dierlijke
7. de Menselijke

Groep van zeven zielen
1. Imseti
2. Hapy
3. Duamutef
4. Qebesenuef
5. Maa-atef
6. Kheribeqef
7. Heru-khenti-n-ariti

Getal zeven kwam tot uitdrukking bij vele oude volkeren in de heilige ceremonies.

De 7 zeeën
De 7 koppige slang, symbool voor Schepper
De 7 stralen van de Gnosis
De 7 kinderen van Licht
De 7 treden van initiatie, 7 treden van de trap of ladder
De 7 sacramenten
7 droomtypes
7 fasen in het leven
7 heilige geschriften
7 persoonstypes
7 Chakra’s
7 dagen van schepping
7 klassen van Egyptenaren
7 Hathor’s
7 portalen, treden tot het heiligdom
7 Heliopolissen

Getal 7, 777, 7777

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 8

Getal van Initiatie.

Acht houdt verband met Aset, Sept, Sirius. Acht puntige Ster. Symbool van oneindigheid.
Getal van kosmisch Bewustzijn. Getal van Magie.

Wordt vervolgd…

Getal 8, 888.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 9

Getal van de oud-Egyptische ingewijde.

Het getal van Mars is negen en de toverkracht van het getal negen kwelt ons vanaf onze geboorte tot aan de laatste dag van ons bestaan in deze wereld.(1)

Wordt vervolgd…

Getal 9, 999.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 10

10 plagen van Egypte. 10 is het heilige getal van de Neter.
Een week bestond uit 10 dagen volgens de oud Egyptische Kalender.

Getal 1010.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 11

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 12

De twaalf Manen.
12 huizen van de Zodiak.
12 Maanden.

De Hemelse boot van Ra voer door de twaalf provincies, de twaalf uren van daglicht. Tijdens de nacht voer Ra met de Bark van de nacht, de Mesektet-boot door de twaalf uren van de nachtelijke duisternis in de Onderwereld.

Getal 12, 1212.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Getal 13

Heilige getal 13.

Het Moederland Mu ging ten onder op vrijdag de 13e van de witte maand Zac. Vanaf toen werd vrijdag de 13e beschouwd als ongeluksdag voor de mens.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(2) RMO Leiden, Papyrus.

INDEX
Inleiding
Getallen
Register

Plafon beschilderd met vijf-puntige sterren.
Plafond beschilderd met vijf-puntige Sterren.

Getallen van
sterrenbeelden

Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Gouden Heru, Asar en Aset.
Drie-eenheid, Heru, Asar en Aset.
Gier en Cobra slang, De Twee Dames, Nebti.
Gier en Cobra slang, De Twee Dames
Ring met twee cobra slangen.
Ring met twee Cobraslangen.
Nebet-Het en Aset steunen het lichaam van Amun-Ra.
Nebet-Het en Aset steunen het lichaam van Amun-Ra.
Neter Seshat
Seshat met zeven-puntige blad boven het hoofd.