Gouwen

by Egyptian Realms 42 views0

Tempel van Philea in Aswan.
[Tempel] van Philea in Aswan.

Inleiding

Tijdens de predynastieke periode bezat elk dorp, iedere stad en iedere nederzetting in Egypte een eigen totum Neter, waarvan de Cultus opbloeide of wegzakte met de bloei of het verval van de gemeenschap zelf.

Toen het land uiteindelijk verdeeld raakte in Gouwen werd er een specifieke Neter, of groep Neteru gekozen als beschermer(s) van een of meer Gouwen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Gouwen

Enkele voorbeelden zijn;
Tehenut van Sais
Asar van Boesiris
Tehuti van Hermopolis
Ptah van Memphis
Seb van Krokodilopolis
Amun van Thebe
Nekhebet van Nekheb
Khnum van Khenemu

Districten
De Tempels met heiligdom van iedere Gouw stonden in de Gouwhoofdstad. Deze plaatsen waren de arbeidsplaats van priesters, die verantwoordelijk waren voor de Tempel, voorlichting aan het volk en ander priesterlijke taken, als genezen, het opvoeren van riten, erediensten, zie Broederschap.

Zoals de Ouden, de stamhoofden waren de Gouwen voorzien van een staf, welke aan het ene eind gevorkt was, en het andere eind de kop van het totemdier dat het embleem van de Gouw was.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Gouwen
Register

Priester met een kleine kapel met daarin Het-Heru.
Priester met een kleine kapel met daarin Het-Heru.
Man met kapel met daarin Ptah.
Man met kapel met daarin Ptah.