Planeet Saturnus

by Egyptian Realms 623 views0

Impressie van planeet Saturnus.
Impressie van planeet Saturnus.

Inleiding

De planeet is vernoemd naar de Romeinse God van landbouw, Saturnus. (1)

In het oude Egypte was de planeet bekend als Hor-sar-kher of Har-Kaher, de hersteller.

Na Jupiter is Saturnus de grootste planeet in het Zonnestelsel en bestaat uit waterstof, Methaan en Helium. Om de planeet bevinden zich meerdere ringen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Impressie van planeet Saturnus.
Impressie van planeet Saturnus.

Omschrijving

De planeet vertegenwoordigd de elementen van harde stoffen als steen en bot.

Saturnus werd in de oudheid aan dodelijke ziekten en verlies van levenskracht toegeschreven.

Algemene betekenis van de Saturnus
Saturnus heeft betrekking op ontbering, duisternis, eenzaamheid, koelheid, haat, jaloezie, zwaar gewicht, deftigheid, soberheid, droefgeestigheid, twijfel, moeilijkheden, vallen, verlies, ziekte, oude lieden, oude verbintenissen, gedachtenissen, zwarte en donkere kleuren, droefheid, dood.(3)

Cyclus

Saturnus heeft een tijdperk van dertig jaar, en tweemaal dertig is zestig jaar. Dientengevolge zullen dus de planeten Saturnus en Jupiter, wanneer zij samenwerken van uit hetzelfde deel van de Hemel op een gegeven datum, na zestig jaar weer in datzelfde deel staan, met een kleine wijziging teweeggebracht door het actuele verschil van hun tijdperken.(3)

 

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1)
Wikipedia
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(3) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(4) Heydon

De planeet is verwant aan Suth.

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Planeet Saturnus.
Planeet Saturnus.

Titels
Saturnus
Hor-sar-kher
Har-Kaher
Kronos, God van tijd.
De man der smarten
De Vernietiger(3)

Beginselen
Lichaam

Steen
Kristal, Onyx, Donkergroene stenen

Metaal
Lood.(3)

Getal
Acht.(4)

Kleur
Indigo

Klank
Toon D

Eigenschappen
Linkerhand en Linkeroog.
Devotionele eigenschappen, bewondering, eerbied.(2)

Tijdperk
Saturnus heeft een tijdperk van 30 jaar.(3)