Planeet Mercurius

by Egyptian Realms 278 views0

Impressie van planeet Mercurius.
Impressie van planeet Mercurius.

Inleiding

De naam van de planeet is vernoemd naar de Romeinse God Mercurius.

In het oude Egypte was de planeet bekend als Hor-set.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Mercurius begeeft zich van alle planeten het dichtst bij de Zon en maakt als ‘kleine’ planeet het snelste een baan om de Zon.

De planeet heeft een sterk magnetisch veld en een oppervlakte vergelijkbaar met de Maan.(1)

De planeet heeft geen atmosfeer. Op de dag kan de temperatuur oplopen tot meer dan 300+ doordat de planeet zich dicht bij de Zon begeeft. Bij nacht daalt de temperatuur tot -100.

Algemene betekenis van de Mercurius
Mercurius heeft betrekking op jongens en leerlingen, geschriften, papieren, korte reizen, koop en verkoop, schriftelijke handelingen, voedsel, kleding, meubelen, en persoonlijke uitrusting, handel, beroep, spraakaanhalingen.(2)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Mercurius met staf met slangen.
Moderne voorstelling van de Romeinse Mercurius, God van handel en verkeer afgebeeld met staf met slangen, boek, geldbuidel, Weegschaal met gewichten.

Register

Referenties
(1) Wikipedia
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(3) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(4) Heydon

Mercurius is verwant aan Thoth.

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Planeet Mercurius.
Planeet Mercurius.

Titels
Hor-set
Het Woord
De Boodschapper

Beginselen
Overbrenging

Steen
Beryl, Topaas, Gele stenen

Metaal
Kwikzilver.(2)

Getal
Vijf.(4)

Kleur
Blauw

Klank
Toon E

Eigenschappen
Gewaarwordingen, het geheugen, vergelijkend en redelijke vermoging.(3)

Tijdperk
Mercurius heeft een tijdperk van 10 jaar.(2)