Boek van de Amduat

by Egyptian Realms 268 views0

Papyrus met daarop de reis naar het hiernamaals afgebeeld.
Papyrus met daarop de reis naar het hiernamaals afgebeeld.

Boek van de Amduat

De Amduat kan worden aangeduidt als; ‘dat wat in de Onderwereld is’.

De hoofdstukken zijn gevormd door Tehuti.

Leringen van de Amduat zijn samengevat als het Boek van uittreden bij de dag, het Dodenboek of Boek van de Verborgen Kamer. De leringen beschrijven de fases van de ziel in de Onderwereld, de aftocht naar Ra. Beschreven wordt hoe de doden Farao in zijn Hemelse boot door de Onderwereld reist naar het hiernamaals.

Deze verzameling teksen behoren tot de oudste van alle begrafenis teksten waarbij de Zon geboren wordt aan de Westelijke Horizon als Khepri en afreist naar het Oosten door de twaalf domeinen of uren van de nacht in de Onderwereld.

De Amduat is opgedeeld in de Aarde en Onderwereld.
In de nacht nam de Zon de gedaante aan van een Ram, Atum-Ra.

Er bestaan vier verschillende versies van het het ‘Dodenboek’.

Persoon met een gekronkelde slang.
Voorstelling van een persoon met een gekronkelde slang.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Amduat
Register

Kaart van de Onderwereld.