Inwijding

by Egyptian Realms 706 views0

Relief op een muur van de Kom-Ombo Tempel.
Relief op een muur van de Kom-Ombo Tempel. Thoth en Haroeris schenken leven tot de Farao.

Inleiding

Het oude Egypte was doordrenkt met spiritualiteit.

Er waren diverse patronen of rolmodellen bekend die verband hielden met schepping, wedergeboorte en Transformatie. Deze rolmodellen of Voorgangers die in hun levensgang zichzelf realiseerde, vormde een fundamentele basis en leer die men zelf kon verwezenlijken. Voorgangers als Geb, Tehuti, Asar, Heru en Ptah waren personen die zelf stadia van (geestelijke) ontwikkeling hadden doorlopen. Het was mogelijk in de voetsporen te treden van Asar en Zelf een Asar te worden (Pharaoh).

Het leerinstituut (Mysterieschool) werd in Egyptische Tempels door een Broederschap onderhouden, in dienst van een orde van priesters, gezanten van Maat. De Broeders onderwezen de discipelen.

In het oude Egypte leerde men in zijn jeugd op school zowel de werking van zijn lichaam als dat van de ziel. De levensloop van een ziel, verlichting, Transformatie, en onsterfelijkheid zijn processen welke door groei, bewustwording, waarheid, daadkracht, Meditatie, harmonie, toewijding en vredigheid, gestimuleerd werden.

Men beklom stapsgewijs de treden van geestelijke ontwikkeling en er bestonden vele graden van inwijding.

Het werkende mechanisme is aktief in ieder menselijk lichaam maar niet ieder is van de werking bewust. Zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde en astrologie kon men ook de heilige wetenschap van familie, op school of bij een Broederschap leren.

Verlichting of eenheid-bewustzijn is het geboorterecht van de mensheid. Eenheid-bewustzijn houd in dan het Bewustzijn van een persoon op de eenheid is afgestemd, de mens in harmonie met de Zelf, Natuur en Kosmos. Door de vereniging van het duale Bewustzijn verkijgt men het eenheidsbewustzijn. Dit klinkt eenvoudig maar dat is het niet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief in de Kom-Ombo Tempel.
Relief in de Kom-Ombo Tempel. De koning wordt voorzien van de Ankh.

Inwijding

Inwijdingen werden voltrokken als daar aanleiding toe was, er toestemming was gegeven of men een stadium van ontwikkeling had bereikt.

Een inwijding was een heilige gebeurtenis en werd enkel voltrokken door geautoriseerde personen onder strikte voorwaarden.

Naast nieuwe kandidaten waren er ook kandidaten uit families van priesters die het pad van de familielijn volgde. Het gros van de hoogpriesters was meestal mannelijk maar er waren ook enkele hoogpriesteressen.

Er werd een register bijgehouden van wie het pad had voltooid en werd vervolgens deel van het ‘Grote Witte Broederschap van de Tehuti of Aset Mysterie Scholen. Men werd na een langdurige studie bij de Mysterieschool ingewijd. Na de inwijding behoorde men nu tot het priester/priesteressen genootschap. Hoogpriesters daarintegen werden ingewijd door Ra zelf, dit vond plaats in de Grote Piramide. De kandidaten hadden na een voltooide studie en inwijding kennis verworven tot een hoger geestelijk Bewustzijn.

Aset omhelst Pharaoh.
Aset omhelst Farao met Witte Kroon.

Bewustwording
Wanneer de deelnemer het pad naar geestelijke ontwikkeling kiest begint hij aan de ontwikkeling en bewustwording van de ziel de werkelijke Zelf.

Bij de poging om een hogere sfeer van Bewustzijn en werkzaamheid, een uitgebreider kring van invloed en een grotere mate van vrije wil te verwerven, begint de mens te beseffen dat gehoorzaamheid aan de Natuurlijke Wet van zijn wezen het middel is tot bereiking.(1)

De noodzaak van de initiaties zijn het zuiveren van geest en lichaam en het creëren van een bewust en sterke identiteit. De mens ontwikkeld door het bewustzijnsproces van de Zelf, balans, harmonie, wijsheid en gezondheid en word afgestemd op het Universum.

Nadat de leerling zich vrij heeft gemaakt van zijn zintuigelijke belasting en blokkades, en rust in zijn innerlijk heeft teruggebracht, keert de leerling zich naar binnen, tot de Zelf.

Nu hij of zij ‘geestelijk’ stabiel is verkent de leerling met al zijn ‘vermogen’ (concentratie, kracht, zelfverzekerdheid, standvastigheid, moed) zich tot het binnenste van de geesteswereld. Men keert zich naar binnen, diep in zijn eigen Tempel (het Hart heiligdom) en vind de bron van zijn Zelf.

De leerling ontmoet de ontsterfelijke Zelf, verenigd zich met het alles, leeft en handelt uit de ‘nieuwe’ Zelf. Nu de leerling zich verenigd heeft met de Schepper/Bron/Eenheid, leert, onderzoekt en ontdekt hij waarheid en zijn geestelijke mogelijkheden. Vervolgens start men aan de ontwikkeling en groei van de herboren, vrijgemaakte ziel.

Het ontdekken van de werkelijke Zelf en het vertrouwd raken ermee zijn drijft de deelnemer naar ontwikkeling en beheersing van zijn eterische-, licht lichaam. Vervolgens ondergaat men de Hemelvaart. Men rijst op uit het lichaam en wordt 1 met het pure goddelijke licht. Het eterische lichaam wordt ontkoppeld van het stoflichaam en met lichtsnelheid reist het op. Het ‘licht’ lichaam leert men op vele manieren te gebruiken.

De kandidaat moest de beproevingen en fases zelf ondergaan, de broeders begeleiden de persoon enkel. In de Grote Piramide werd de deelnemer stap voor stap door de werelden geleid door zijn meester.

Eed afleggen
Een wijze waarop de eed werd afgelegd ging als volgt. De priester bracht instructies over aan de pupil over de eed die diende afgelegd te worden. Dit in gezelschap van familie, ambtenaren, priesters en wetgevers. Een priester (ingewijde) had een totum-staf van een Neter in de linkerhand (liefde). De pupil hield de staf met zijn rechterhand beet (kracht). De priester sprak ceremoniele woorden, waarna de pupil moest antwoorden of naspreken, zoals bij een trouwerij, scouting of kroning. De eed was een middel om de wilskracht van de pupil te toetsen, traditionele plechtigheid, waarheid en rechtvaardigheid, doel, en de houding van de pupil ten opzichte van de Neter te verzekeren. Na de eed stond de pupil onder toezicht van broeders van het heilige instituut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van faraoh in de Kom-Ombo tempel. Copyright egyptianrealms.com
Relief van Farao in de Kom-Ombo Tempel.

Kennis

Ingewijden bezaten kennis van de ziel en konden daarmee een gedetaileerd levensprofiel van een persoon maken.

De discipel werd met zijn dierenriemteken en al zijn levens aspecten geconfronteerd om te bepalen waar men zich bevond in het leven en of deze gunstig of ongunstig was.

De Wet van Maat brengt structuur van waarheid en rechtvaardigheid in het leven. Door het proces van bewustwording en daarop volgende inwijdingen te doorlopen leert de discipel zijn ware ‘Zelf’ kennen en deze Lotus tot bloei te brengen.

Een overzicht van oud Egyptische leringen.
Leer van Universele Wet (Maat)
Leer van Koningschap (Ra, Asar, Aset, Heru, Geb, Min, Seb, Amentet, Uadjet, Nekhebet, Suth)
Leer van Wederopstanding (Asar, Aset, Heru)
Leringen van Heru
Leer van Transformatie (Bennu)
Leer van Transformatie (Khepra)
Leer van Transformatie (Sept)
Leer van Onsterfelijkheid (Ra)
Leer van Onsterfelijkheid (Aten)
Leer van Onsterfelijkheid (Tehuti, Maat)
Leer van Transformatie (Amun, Khnum, Ptah)
Leer van Creatie, (Flower of Life)
Leer van Creatie, (Lotus van Ra)
Leer van Creatie, (Imhotep)
Leer van Ptah Hotep (Ptah)

Gebieden die verbonden zijn aan initiatie:
Aarde
Zon
– Het Eeuwige Vuur
– De vier windrichtingen (Duamutef, Qebesenuef, Imseti en Hapy)
Maan (Tehuti, Asar)
– De lucht (ether) (Shu, Tefnut, Het-Heru, Heru)
– De Nijl (de Grote Rivier), Melkweg
Zodiak, Hemel lichamen.
– Sirius
– Venus
– Mars
– Saturnus
– Jupiter
– Tempel

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische Tempel.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

In het oude Egypte werden de inwijdingen zowel fysiek als geestelijk volbracht.
Een inwijding kan een moment, dag, week of zelfs maanden beslaan.

Voor sommige inwijdingen waren regels van toepassing als een week vasten, geen vlees en geen alcoholische dranken.
Na een inwijding kan het lichaam zich gaan corrigeren of helen. Onzuiverheden worden door het lichaam afgestoten.

Inwijdingen van sommige Broederschappen gaan tot de 33e graad.

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Inwijding
Kennis
Register

Houten beeld van een man met stok.
Houten beeld van Ka-aper met stok. Museum Cairo.
Tehuti met man aan de hand.
Tehuti met man aan de hand.
Fragment van een beeld.
Fragment van een beeld.
Oog van Heru.
Oog van Heru die samengesteld is door breuken.
Gang met nissen.
Gang met nissen.
Beeld van een persoon met Dorsvlegel en Herderstaf.
Beeld van een persoon met Dorsvlegel en Herderstaf.
De Maan.
De Maan.
Man staand in een portaal.
Priester staand in een portaal.
Illustratie van een Anpu priester
Illustratie van een Anpu priester, Gids van de Onderwereld.
Broeder met gekruiste armen.
Broeder met gekruiste armen.