Naam onbekende koningin ontdekt in tombe Saqqara

by Egyptian Realms 381 views0

Tijdens een Egyptische archeologische missie die opgraving en documentatie-onderzoek in het zuiden van Saqqara verricht heeft tijdens de werkzaamheden een graf ontdekt afkomstig uit de 5e Dynastie die toebehoort aan hoogwaardigheidsbekleder Khuwy. Daarnaast is ook een tot nu toe nog onbekende naam van een koningin ontdekt waartoe een piramidecomplex in het gebied toebehoorde.

Image credit: Ahram Online
Image credit: Ahram Online

Het graf bestaat uit een bovenbouw met een L-vormige offerkamer, die oorspronkelijk gedecoreerd was met reliëfs waarvan alleen het onderste deel van deze decoratie is bewaard gebleven, omdat de witte kalksteenblokken van de andere delen werden hergebruikt in de constructie van andere gebouwen in de oudheid.

Secretaris-generaal van de Hoge Raad van Antiquiteiten Mostafa Waziri legde uit dat de ontdekking aan de noordelijke muur van het graf, de ingang naar een unieke substructuur is, die voor het eerst duidelijk geïnspireerd is door het ontwerp van de substructuren van de koninklijke piramides van de Vijfde Dynastie.

Tomb found at Saqqara, image Ahram Online.
Ingang van de tombe. Image credit: Ahram Online

Dat deel van het graf begint met een dalende gang die naar een voorhof leidt. Een ingang in de zuidelijke muur geeft toegang tot een ingerichte voorkamer. De decoratie op de zuidelijke en noordelijke muren toont de grafeigenaar die voor de offertafel wordt afgebeeld. Bovendien werd een offerlijst vermeld op de oostmuur en de paleisfaçade op de westmuur.

Hoofd van de archeologische missie Mohamed Megahed, vertelde Ahram Online dat de missie de onversierde grafkamer heeft gelokaliseerd via twee ingangen in de westelijke muur van de voorkamer van het graf.

Het lijkt erop dat de ruimte van de grafkamer bijna volledig was gevuld met een kalkstenen sarcofaag, die volledig werd vernietigd door grafrovers, aldus Megahed

Image credit: Ahram Online
Image credit: Ahram Online

Een ingang die zich in de zuidmuur van de ingerichte voorkamer bevind leidt naar een kleine kamer die hoogstwaarschijnlijk gebruikt werd als berging. De missie vond deze kamer gevuld met puin, zonder vondsten van enige waarde.

Ook werd tijdens de missie de menselijke resten van Khuwy aangetroffen die duidelijke sporen van mummificatie vertonen. Een ingang die zich in de zuidmuur van de ingerichte voorkamer bevind leidt naar een kleine kamer die hoogstwaarschijnlijk gebruikt werd als berging. De missie vond deze kamer gevuld met puin, zonder vondsten van enige waarde.

Tomb found at Saqqara, image Ahram Online.
De grafkamer. Image credit: Ahram Online

“De ontdekking van dit graf benadrukt het belang van Djedkare’s tijdperk en het einde van de 5e Dynastie in het algemeen”, volgens Megahed.

De missie heeft, in samenwerking met een internationaal team van Egyptologen, ook de naam een oude Egyptische koningin ontdekt die tijdens de late 5e Dynastie in hetzelfde piramidecomplex vertegenwoordigd was. De naam van koningin Setibhor, die niet eerder bekend was uit oude bronnen, werd gegraveerd op een kolom aangetroffen in het zuidelijke deel van het tot nu toe anonieme piramidecomplex.

Het complex ligt bij de piramide van koning Djedkare in het zuiden van Saqqara en de identiteit van de eigenaar was een al tientallen jaren voor Egyptologen een raadsel.

De naam en titels van de eigenaar van dit unieke monument werden gevonden op de kolom gemaakt van rood graniet in de nieuw aangelegde portiek van het complex van de koningin. De inscriptie was in verzonken reliëf uitgehouwen in een rechthoek op de schacht van de kolom, en er staat: Degene die Horus en Set ziet, de grote van de scepter, de grote van lof, de vrouw van koning, zijn geliefde Setibhor.

Degene die Horus en Set ziet, de grote van de scepter, de grote van lof, de vrouw van koning, zijn geliefde Setibhor.

De kolom en de kalkstenen blokken en fragmenten met reliëfdecoratie uit de tempel van de koningin werden gevonden tijdens onderzoek en documentatie in het piramidecomplex van koning Djedkare.

Het piramidecomplex van koningin Setibhor vertegenwoordigt een van de vroegste piramides in zuid Saqqara, gebouwd aan het einde van de 5e Dynastie, en het is het grootste piramidecomplex gebouwd voor een koningin tijdens het oude koninkrijk. Bovendien omvatte haar funeraire tempel architecturale elementen en kamers die anders alleen waren voorbehouden aan de koningen van het Oude Rijk.

De grote afmeting van het piramidecomplex van koningin Setibhor en haar titel van koningin kan erop wijzen dat zij direct haar man, koning Djedkare, helpt om de troon van Egypte te beklimmen aan het einde van de 5e Dynastie. Het lijkt erop dat Djedkare zijn vrouw wilde eren door voor haar een enorm piramidecomplex te laten bouwen, met veel ongewone eigenschappen, waaronder palmvormige granieten zuilen, die een architectonisch element vormen dat tot nu toe alleen bekend was in de piramide-complexen van koningen en niet gebruikt werden in de tempels van de koninginnen tijdens de periode van het Oude Rijk.

Megahed zei dat de missie ook de architecturale restauratie en consolidatie heeft voltooid van de onderbouw van de piramide van de koning, die nog niet eerder was onderworpen aan restauratiewerkzaamheden.

Het werk van consolidatie, restauratie en wederopbouw van de binnenmuren van de piramide vertegenwoordigde een essentiële taak voor de missie, zei hij.

De missie is gericht op de piramide-complexen van Djedkare en zijn Setibhor en hun bijbehorende begraafplaatsen, in de hoop meer informatie te krijgen over het einde van de 5e Dynastie en het begin van de 6e Dynastie.

Deze periode was getuige van een radicale verandering in de oud-Egyptische ideologie en religieuze overtuigingen, zoals de Piramideteksten die voor de eerste keer in de piramide van koning Unas verschijnen, de opvolger van Djedkare, en ook het einde betekende van het bouwen van zonnetempels, die alle voorgangers van de 5e Dynastie van Djedkare hadden gedaan.

Bron
Ahram Online