Symboliek

by Egyptian Realms 681 views0

Regels Hierogliefen op een muur.
Kolommen met Hiërogliefen op een muur.

Inleiding

De oude Egyptenaren maakte gebruik van een groot aantal symbolen, Hierogliefen als beeldtaal waarmee zij informatie, gedachtegoed en principes overdroegen.

De heilige symboliek werd werkelijk in alles toegepast. De Zonnetempels en kapellen getuigen van bouwwerken vol symboliek. De Lotus pilaren, het hemelgewelf dak, de poorten, de wanden, allen dragen symbolen uit. In de architectuur werden vele symbolische principes verwerkt. Pilaren werden voorzien van watergolven, Lotus knoppen, Papyrus knoppen, bloemen, planten of paddestoel kroon dat de oplevende en scheppende natuur symboliseerd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Hierogliefen op een muur.
Hierogliefen op een muur in Saqqara waaronder de Cartouche, Uil, Cobra slang, Gier en Bij.

Symbolen

De kracht van een symbool is dat men zowel de uiterlijke als innerlijke betekenis kan herkennen en begrijpen.

Egypte’s zorgvuldige observatie en kennis van de Natuur maakte het voor hen mogelijk om, op een heldere en bijzondere manier, de specifieke kwaliteiten van een sommige dieren te herkennen die symbool konden staan voor sommige goddelijke functies en principes. Als zodanig werden sommige dieren gekozen om symbool te staan voor een specifiek aspect van goddelijkheid. Deze effectieve manier van zich uitdrukken komt in alle culturen voor.

Een Neter met het hoofd van een dier is een symbolische uitdrukking voor diepe spiritualiteit. Als een volledig dier wordt afgebeeld bedoeld men daarmee een functie/prestatie in zijn puurste vorm. Als men een mens afbeeld met het hoofd van een dier, dan doelt men op die functie/prestatie van de mens.

De Neteru, heilige scholen, Cultus, ambten en wetenschappen waaronder astronomie en Geometrie hadden hun eigen symbolen. Symbolen werden verwerkt in architectuur, voorwerpen, Amuletten, sieraden, beelden en Kleding.

Een overzicht van symbolen die in gebruik waren bij de oude Egyptenaren.

Symbolen verwant aan de Natuur, dieren, planten
Symbolen verwant aan voorwerpen, objecten, instrumenten
Symbolen verwant aan mens, lichaam, geest, ziel
Symbolen verwant aan Legenden
Symbolen verwant aan kosmologische aspecten
Symbolen verwant aan incarnatie, wedergeboorte
Symbolen verwant aan broederschappen
Symbolen verwant aan Geometrie
Symbolen verwant aan Inwijding

Zie Hierogliefen voor meer symbolen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Symbolen
Register

Het Dubbel hoofd van Tutankhamun.
Het ‘Dubbel hoofd’ van Tutankhamun boven een Lotus knop.
Symbool op de onderzijde van een Kever.
Symbool op de onderzijde van een Kever.
Egyptische pilaar met balk en plafon.
Pilaar voorzien van een kroon.