Geometrie

by Egyptian Realms 486 views0

Egyptisch geometrisch patroon afkomstig van een meubelstuk.
Geometrisch patroon afkomstig van een meubelstuk.

Inleiding

Een zeer wijs schrijver heeft ooit gezegd, dan men niets voor waar kan aannemen, want niet herleid kan worden tot een mathematische stelling.

Dit is een stilzwijgende erkenning van het geloof in de wet van getalsverhoudingen, de Geometrie des heelals welke aan alle openbaring ten grondslag ligt. Wij kunnen net naar waarheid zeggen een ding te kennen, tenzij wij het tot een mathematisch begrip hebben teruggebracht. Gemakkelijkshalve zullen wij het leven beschouwen als zich openbarende in drie trappen of graden, namelijk, Beginselen, Oorzaken en Gevolgen, Onze bewuste betrekking tot deze drie levenstrappen doet Ethiek, Wijsbegeerte en Wetenschap ontstaan.

Wetenschap is wat wij van het heelal weten.

Wijsbegeerte is wat wij er van denken, ethiek welke invloed die gedachte op ons gedrag uitoefent. Rest ons nog het nut er van aan te tonen, want de waarde van iets ligt in zijn nut. Wetenschap, wijsbegeerte en ethiek moeten ten slotte de proef van nuttigheid kunnen doorstaan.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptisch meet gereedschap.
Liniaal van Hoogpriester Ptahmes met maten van de El.

Creatie geometrie

Achter oude restanten van het Oude Egypte gaat een wereld van geometrische kennis schuil.

De Oude Egyptenaren gebruikte eenheden en Mandverdelingen die gelijk stonden aan de natuurlijke proporties waardoor men de Natuur nauwkeurig kon berekenen en de som ervan bepalen.

Men had technieken ontwikkeld om tot volmaakte en duurzame creaties te komen. De geometrie van de Natuur, Flower of Life was bekend bij de oude Egyptenaren. Veel creaties uit het oude Egypte zijn gebaseerd op de Flower of Life of Gulde Snede.

Men maakte ook gebruikt van patronen dat als basis diende om tot gewenste proporties te komen. Deze patronen bestaan uit kegels, cirkels, rechthoeken of ruiten.

De leer van Heru houdt verband met de Gouden Alchemie, de evolutie van Bewustzijn in tijd. Het realiseren van het Gouden Lichaam. Aset / Isis is I wat oog betekent. Het Oog van Heru/Ra, is de creatie geometrie (programma) van de Aarde, gecodeerd door Aset en Asar en hebben zij achtergelaten bij hun priesters in Egypte.
Deze geometrie is exact gelijk aan die van Tehuti. Deze creatie geometrie worden de (Heilige Wiskunde Combinaties) genoemd, waaraan de Gulde Snede, breuken, en leer van Pythagoras ontleend zijn.

De personen die deze gecodeerde informatie in hun DNA droegen waren priesters uit Atlantis en Pharaohs, Zonen van de Zon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Achterzijde van een Naos.
Achterzijde van een Naos. Neteru afgebeeld op altaren die verschillen in volume.

Eenheden

Overzicht van eenheden.

Voet
Duim
Palm: 7,5 cm bestond uit vier vingers, deba.
El was verdeeld in 7 handpalmen of 28 vingers breed.
Achet bestond uit 100 el en was ongeveer 50 meter.
Vademen: 1,85 meter
Stadiën: 185 meter
Parasangge 5550 meter. Een parasangge is gelijk aan 30 stadiën.
Schoinen 11100 meter. Schoinos is gelijk aan 60 stadiën.

Daarnaast had men definities voor decaden, Khents, en Neteru.

Voorstelling in een tombe bij Saqqara.
Relief voorstelling op een muur in een tombe bij Saqqara.

Geometrische vormen

Driehoek
In de meetkunde wordt met een kegel ook wel het onbegrensde ruimtelijke figuur bedoeld. Gelijkzijdige driehoek. Piramide.

Kubus
De kubusvorm is verwant aan boogmetselaars. De kubusvorm komt ook terug bij een Kubus beeld. De kubus wordt als heilig volume beschreven in een hoofdstuk van het ‘Dodenboek’ die door Tehuti is gevormd.

Cirkel
De cirkel heeft geen begin en geen eind en staat symbool voor oneindigheid, eenheid.

Vijfhoek
Wordt vervolgd…

Zeshoek
Pentagon

Zevenhoek
Magische zevenhoek, Heptagon.

Achthoek
Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Patronen

Patronen komen veelvuldig terug in de kunst van het Oude Egypte. Veel patronen maken deel uit van de heilige symboliek.

De Natuur herbergt ontelbaar veel patronen. De draaikolk, watergolf, ster, honingraat en kristal die op natuurlijke wijze worden gevormd. Natuurlijke patronen zijn zowel in de materieele sfeer als etherische en energetische sfeer aktief. Stromende energie manifesteerd zich in vele vormen.

De patronen van Aarde zijn verwant aan de Flower of Life en staan in verbinding met krachtvelden, planeten en Sterren in het Universum.

Mofief met cobra slangen.
Mofief met cobra slangen.

Onderstaand een overzicht van kleurpatronen en motieven die in kleding, voorwerpen en architectuur werden verwerkt.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische tekening.
Egyptische tekening.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

Hierogliefen zijn op de Flower of Life gebaseerd.

INDEX
Inleiding
Creatie Geometrie
Eenheden
Patronen
Register

Gereedschap uit het oude Egypte.
Gereedschap.
Illustratie van Tehuti.
Illustratie van Tehuti.
Reconstructie van een kist met geometische vormen.
Reconstructie van een kist met geometische vormen.
Schets van een gezicht op een geometrisch grid.
Schets van een gezicht op een geometrisch grid. Motief afkomstig van een Tempel.