Zodiak

by Egyptian Realms 700 views0

Zodiak van de Dendera Tempel.
Zodiak replica in de Dendera Tempel.

Inleiding

In het oude Egypte maakte men gebruik van een astrologische dierenriem.

Een groot exemplaar bevindt zich in de oud-Egyptische Dendera Tempel en geeft een weergave van de oud-Egyptische Hemel lichamen. De Zodiak wordt voorgesteld door een cirkel die ondersteund wordt door Hathor en Horus aan vier zijden van de Horizon, het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen.

Zodiak verwerkt in het plafond van de Dendera Tempel.
Zodiak replica verwerkt in het plafond van de Dendera Tempel.

Het begin van de spiraal is sterrenbeeld Leeuw en het einde sterrenbeeld Kreeft. Elke planeet gaat de Zodiak rond. De duur van een omwenteling verschilt per planeet.

De tekens vertegenwoordigen de figuren die de heilige wiskunde kombinaties vormen gebaseerd op de Wet van de schepping, Maat. Deze Wet kon alleen maar nauwgezet gehandhaaft blijven door de geboden die uit deze Wet voortkwamen, na te leven. Zodoende konden Meesters der maten en Getallen de komst van de volgeling voorspellen of waarzeggen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Zodiak

De lange geschiedenis van observatie door de Egyptenaren heeft een schat aan informatie opgeleverd wat werd vastgelegd op Papyrus, voorwerpen en architectuur.

Cyclussen, sterrenkaarten, Zon en Maan fasen werden afgebeeld op plafonds, pilaren en muren. De oorspronkelijke steen van de Egyptische Zodiak zat verwerkt in de Dendera Tempel en is verplaatst naar het Louvre.

Illustratie van de 12 Zodiak huizen. Copyright EgyptianRealms.com
Illustratie van de beweging aan het firmanent volgens de Wet der Schepping (Maat) met zicht op de twaalf Zodiak huizen. Boven de licht zijde van de planeten (dag). Beneden de donkere zijde van de planeten (nacht).

De oud-Egyptische Zodiak toont de ruimte van lucht en Hemel binnen een cirkel. De sferische meetkunde is gebaseerd op de globe en de halve cirkel. De astrogische riem bevat twaalf ademtochten, astrologische tekens, verspreid over 12 Huizen van ieder 30 graden.

Decades
De oud-Egyptische astrologie bevat 12 constellaties die 36 decaden vormen (groepen van Sterren) en vertegenwoordigen de werkingen van Hemel en Aarde. Elke decade heeft zijn eigen heersende planeet verdeeld over 10 graden in de Zodiak voor 10 dagen. Na elke 10 dagen begint een nieuwe decade. De 36 decades liggen ten grondslag aan de oud-Egyptische kalender. De 36 decades van ieder 10 dagen gaf men 360 dagen gelijk aan de cirkel.

De twaalf Zodiak tekens staan symbool voor karakter, gedrag, vermogen, vaardigheden en zwakte. Elk teken beslaat 3 decades gelijk aan 30 dagen.

Een Zodiak teken kan worden beschouwd als een tijdperk indicatie, afspiegeling van menselijke kringloop of astrologische wetenschappen, berekeningen, heilige geometrie, incarnatie, cyclussen.

De vierenzestig ‘Genie’ van de Hemel werden Khents genoemd. De Khents bevinden zich in de Huizen van de Hemelkaart.

Illustratie van Zodiak Piramide. Copyright EgyptianRealms.com

In zeer oude boeken is bovenstaande veelzeggende illustratie te vinden welke aantoont dat het mysterie van de Piramide door verwijzing naar de elementen van het Zonnestelsel kan worden opgelost.

Het is bewezen dat de loodlijn van de Piramide de straal van een cirkel is, waarvan het oppervlak gelijk is aan het oppervlak van den vierkanten basis. Indien dit zo is, dan kunnen wij daaruit besluiten, dat de ouden met succes het vraagstuk van ‘de kwadratuur van den cirkel’ in toepassing brachten.

De cyclische volgorde van de planeten was volgens de ouden aldus: Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan.

Deze volgorde is niet toevallig, zoals ieMand zou kunnen veronderstellen, die alleen de volgorde kende van de dagen der week, welke de namen der planeten dragen, of de schijnbare volgorde van de banen der planeten van de Aarde gezien. Er is echter een zeer goede reden voor deze volgorde en deze bestaat in de periodieke kringlopen van de verschillende lichamen, dat wil zeggen, de tijden waarin zij den Zodiak schijnen te doorlopen. (1)

De Natuur kent cyclische variaties. Daarom waren sommige Neteru op sommige tijdstippen prominenter aanwezig dan andere. Niet vanwege een machtswisseling maar vanwege een verschuiving in periode van de Dierenriem.

Jaar
Dankzij Tehuti en Seshat bestaat een jaar van 360 dagen verdeeld in 12 maanden van 30 Zonnewentelingen ieder. Zo wordt de harmonie die in alle dingen tussen Hemel en Aarde moet heersen, geëerbiedigd omdat de 360 graden in de ruimte gelijk worden aan de 360 dagen van onze tijd. De harmonie over de mens vooruit vastgestelde uren zal heersen, zolang de 360 graden boog in de ruimte overeenstemt met jullie 360 dagen in de tijd! Het plan van Ptah was dat men de Hemel ten opzichte van onze halve sfeer volgens een rechte horizontale lijn waarnam.

De Egyptenaren gebruikten een Waterklok die zij afstelden voor duur van dag of nacht voor waarnemingen en observaties van het Hemelgewelf. Door dit instrument konden zij heel nauwkeurig exacte berekeningen verrichten.

De Zon, het Oog van Ra reist in zijn cyclische baan door de Hemel langs elk Zodiak Huis. 26.000 jaar is de cyclus van de oud-Egyptische dierenriem, de Zodiak.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Zodiak Dierenriem van de Dendera Tempel.
Detail van de Zodiak replica in de Dendera Tempel. In het midden de Grote Beer, links boven de Weegschaal.

Zodiak tekens

Ieder mens wordt geboren onder de condities van de Dierenriem en is verbonden aan een astrologisch teken.

Dit teken manifesteert het archetype, persoonlijkheid, condities, levensloop en innerlijke kracht.

Polariteit
Astrologen erkennen ten alle tijde het feit, dat de tekens van de Zodiak beurtelings actief en passief, of positief en negatief, mannelijk en vrouwelijk zijn, en de Huizen of twaalf afbeeldingen van den zichtbare Hemel hebben, naar men zegt dezelfde polariteit als de tekens, waarmede zij verbonden zijn, zoals Aries met het 1e Huis, Taurus met het 2de, enz..

Bij een gemiddelde beweging, verkregen door de equinoxen gaat de Zon met een snelheid van 30 graden schijnbaar door de Huizen of afdelingen van den Eerste Vertikaal, of door de uitgestrektheid van een Huis in twee uur. Daarom, indien men aanneemt, dat de Huizen dezelfde polariteit hebben als de tekens, waarmee zij zijn verbonden, dan zullen de eerste 30 graden van de dagboog der Zon negatief werken, de volgende positief en zo vervolgens beurtelings. Maar empirisch is reeds bewezen, dat het kwadrant van Zonsopgang tot den noen positief is, van den noen tot Zonsondergang negatief, van Zonsondergang tot middernacht positief en van middernacht tot zonsopgang negatief.

Zodiak Dierenriem van de Dendera Tempel.
Detail van deZodiak replica in de Dendera Tempel. In het midden Vissen met links daarvan de Ram en Stier.

Indien wij nu aannemen, dat de gehele Aarde omgeven en doordrongen is door etherische trillingen, kunnen wij ook met juistheid deze trillingen in verband brengen met kleuren en klanken, omdat alle krachten in de Natuur verwisselbaar zijn.

Zulk een opvatting leidt van zelf tot proefnemingen, en als resultaat van de onderzoekingen gedurende een reeks van jaren door Carl von Reichenbach gedaan, hebben wij een bepaald kleurenstelsel, dat op de verschillende Hemelstreken kan worden toegepast.

Experimenten van Reichenbach tonen aan dat het Odisch fluïde verschillende veranderingen ondergaat naar gelang van het magnetisch verband van den persoon of het voorwerp, waarvan het uitgaat. In het tweede deel komt een beschrijving voor van de Aura der Aarde. Dit is niet, zoals men zou veronderstellen, een samenvoeging van de verschillende Aura’s van de delen, waaruit zij geologisch is samengesteld, maar iets geheel afgescheiden en onafhankelijk van menselijke, dierlijke, plantaardige en andere uitstralingen. Elk lichaam heeft zijn eigen Aura en deze Aura’s vermengen zich door aanraking of binnen Aurische afstand, en veroorzaken veranderingen in de magnetische betrekkingen van de betreffende lichamen. De menselijke aura is gelijk aan die van het kristal en heeft een duidelijke polariteit.

De Aurische kleur is aan het hoofd blauw; bij de voeten donkerrood, rechterzijde is grijsblauw, en de linkerzijde geel. Dit komt precies overeen met de polariteit van den zichtbare Hemel, want men heeft waargenomen dat Blauw de meest magnetische kleur, verbonden is met het Noorden of het punt van middernacht; Rood de meest electrische, met het Zuiden en de middag; de neutrale kleur met het Oosten en de dageraad; en Geel met het Westen en de Zonsondergang.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

Occultisten duiden tijdperken met astrologische gegevens van de Zodiak aan.
Volgens de Egyptische Zodiak leeft men nu in het Vissen tijdperk en gaat men rond 2012 het Waterman tijdperk binnen.

INDEX
Inleiding
Zodiak
Tekens
Register

De Zon.
De Zon.
De Maan.
De Maan.
Planeten

Zon
Maan
Jupiter
Saturnus
Mars
Venus
Mercurius

Sterren.
Sterren.
Sterrenbeelden

Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Sterrenbeeld Grote Beer afkomstig van de Zodiak te Dendera.
Sterrenbeeld Grote Beer.
Noordelijke
sterrenbeelden

Ursa Major
– Grote Beer
Ursa Minor
– Kleine Beer
Boötes
– Berenhoeder
Corona borealis
– Noorderkroon
Lyra – De Lier
Serpentarius
– Slangendrager
Serpens – Slang
Sagitta – Pijl
Aquila – Adelaar

Man reizend op een Hemelse boot.
Orion.
Zuidelijke
sterrenbeelden

Canis Major
– Grote Hond
Canis Minor
– Kleine Hond
Corona Australis
– Zuiderkroon
Orion – Sahu
Hydra – Waterslang
Crater – Beker
Ara – Altaar
Piscis Australis
– Zuidervis
Corvus – Raaf

Egyptische Zodiak
Impressie van een kunstenaar.
Egyptische Zodiak.
Egyptische Zodiak op doek.

Reconstructie Egyptische Zodiak. Copyright R.Bloom, Egyptianrealms.com

Sterrenbeeld Kreeft afkomstig van de Zodiak te Dendera.
Sterrenbeeld Kreeft.
Hemelse voorstelling.
De Ram afgebeeld tussen de Sterren.
Sterrenbeeld Schorpioen afkomstig van de Zodiak te Dendera.
Sterrenbeeld Schorpioen.