Seti I Tempel – Abydos

by Egyptian Realms 528 views0

Tempel van Farao Seti I te Abydos.

Omschrijving

Rond 1920 ontdekte archeologen bij Abydos de muren van een gebouw die bedolven lag onder het zand.

Wanneer het complex volledig bloot was gelegd en uitgegraven realiseerde men dat wat zij hadden uitgegraven geen gebruikelijke tempel bleek te zijn maar iets uniek in zijn uitvoering.

De Tempel van Abtu, Abydos is een monument van farao Seti I en bevat prachtige reliëf voorstellingen van Seti I in gezelschap van de Neteru. Het gebied voor de Tempel werd afgebakend met een muur. Abydos is een Necropolis waar Tombes van koningen en koninginnen van de 1e dynastie zijn gevestigd.

Zaal met pilaren in de Abydos tempel.
Zaal met pilaren in de Abydos Tempel.

Abydos was de hoofdplaats van de verering van Osiris. Daar was ook diens graf, in de omgeving waarvan men wilde rusten. Het kwam soms voor in de tijd van het Oude Rijk, dat hovelingen behalve hun graf ook een schijngraf aanlegden in de omgeving van een Piramide, zodat zij na hun dood van de zegen van de koning verzekerd waren. Om dezelfde reden kan hij zich een begrafenis gewenst hebben bij de koning der doden, Osiris. Van Sesostris III, van Ahmoses en diens grootmoeder Tetisjeri is bekend, dat zij dodenkapellen in Abydos hadden en grafstichtingen voor de offerdienst daarin. Wie geen schijngraf kon bekostigen, liet bij zijn bedevaart naar Abydosbij de trap van God’, zoals het graf van Osiris heette, een votiefstele achter. Door zijn naam en een korte formule was hij in die Stele toch vertegenwoordigd en met de ogen, die er op waren afgebeeld, kon hij de heilige handelingen gadeslaan. Zeer veel van de steles uit onze musea zijn uit Abydos afkomstig.

Heiligdom in de Abydos tempel.
Heiligdom in de Abydos Tempel.

Op 2 km ten zuiden van de tempels ligt de heuvel Oem el Gaab, Moeder der Potten, vanwege de vele scherven, die er op liggen. Daar zijn de graven van de koningen uit de 1e Dynastie en 11e Dynastie, die hun residentie hadden in het naburige This. Het graf van Djer, koning van de 1e Dynastie, is later voor het graf van Osiris gehouden. Naast Tempel van Osiris was dit bouwwerk ook dodentempel van de koning zelf. De dodencultus ten behoeve van de overleden koning werd daar uitgeoefend. De bekendste voorbeelden zijn het Ramesseum van Ramses II en de Medinet Habu Tempel van Ramses III. Zij zijn als normale tempels voor goden gebouwd en waren ook aan een god gewijd. De koning werd er vereerd evenals de nevengoden, die in de Tempel ’te gast’ waren. De genoemde tempels van de Ramessiden waren aan Amun gewijd, maar waren tevens gedachtenistempels van de koning, ‘het huis van miljoenen jaren van de koning’. Dat het gaat om een dodentempel voor de koning, daarin herrinneren de zuilen die de koning voorstellen in de vorm van Osiris. Doordat hij opgenomen was in de Cultus van de god diende de koning tegelijkertijd zichzelf. Zulk een Tempel was ook die van Seti I in Abydos. Vandaar dat naast zes kapellen voor de goden er ook een is voor Seti zelf, en dat hij het graf van Osiris achter zijn Tempel geconstrueerd heeft als zijn eigen cenotaaf.(1)

Lijst met koningsnamen uit de Abydos tempel.
Lijst met koningsnamen uit de Abydos Tempel. Links de jonge Ramses II met een Papyrus rol in de hand.

Een gang achterin de Tempel toont een overzicht van cartouches van vorsten het land. Achter de Abydos Tempel ligt het Osireion.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Het Osireion in Abydos.
Gang met portalen in de Abydos Tempel.

Register

Referenties
(1) Egyptische Tempels en Goden

Heiligdom in de Abydos tempel.
Zicht op het heiligdom van Aset in de Abydos Tempel.

In de Tempel van Seti I bevinden zich heiligdommen van Set, Ptah, Ra-Horakhte, Amun-Re, Osiris, Isis, Horus en een ruimte waar de boten met Naos die gebruikt werden bij processies werden geplaatst. Op de muren worden de boten afgebeeld met vele Offers.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Gallery

© Copyright fotografie: R.Bloom, www.egyptianrealms.com
[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”Abydos Gallery”]

Farao Seti I met Ra-Horakhty afgebeeld op de Abydos tempel.
Farao Seti I met Ra-Horakhty afgebeeld op de Abydos Tempel.
Portalen in de Abydos Tempel.
Portalen in de Abydos Tempel.
Beeld voor de Abydos Tempel.
Beeld voor de Abydos Tempel.
Pilaar in de Abydos Tempel.
Pilaar voorzien van  reliefs in de Abydos Tempel.
Pharaoh Osirus, Asar.
Koning Osiris.
Vertrek in de Abydos Tempel.
Vertrek in de Abydos Tempel.
Relief van Seti I voor het heiligdom van Osiris.
Reliëf van Farao Seti I voor het heiligdom van Osiris.
Vertrek in de Abydos Tempel.
Vertrek in de Abydos Tempel.