Amenemhat III Piramide – Hawara

by Egyptian Realms 461 views0

Pyramid of Hawara.
Piramide van Hawara.

Inleiding

Statue of Farao Amenemhat III.De piramide van Hawara afkomstig uit de 12e Dynastie bevind zich aan de Oostelijke zijde van de Fayoum Oase.

De piramide werd in opdracht van Farao Amenemhat III gebouwd.

Pyramid of Amenemhat III at Hawara.
Top van de piramide van Hawara.

Piramide

Brick stone of the Hawara Pyramid.
Steen van gebakken klei van de piramide van Hawara.

De piramide werd gebouwd met stenen van gebakken klei en bedekt met Kalksteen. Oorspronkelijk was het monument 58 meter hoog en bedroeg elke zijde van de basis van de piramide ruim 100 meter.

Nadat een eerdere poging van Farao Amenemhat III om een piramide te bouwen in Dahshur mislukte gaf hij opdracht tot de bouw van een nieuwe piramide in Hawara waarbij de hoek minder scherp was zodat het niet kon instorten. Op de top van de piramide bevond zich een kleinere piramide en het onder gelegen gedeelte was gecompliceerd en beïnvloed door het ontwerp van de trappiramide van Farao Djoser te Saqqara.

Entrance of the Hawara Pyramid.
Toegang tot de Hawara Piramide.

Anders dan de constructie van voorgaande piramides was dat de ingang van de Hawara piramide gelegen was aan de Zuidelijke zijde dat afweek van de gebruikelijke Noordelijke zijde van de piramides.

Inside the Hawara Pyramid.
Toegang tot de Hawara Piramide die nu volledig is volgelopen met grondwater.

Het plan was rovers te misleiden die probeerde de piramide binnen te komen. Een lang trappenhuis dat leidde naar een kleine kamer moest de indruk wekken dat het leidde naar de grafkamer terwijl de daadwerkelijke grafkamer enkel betreden kon worden door een nauwe schacht die zich op de grond bevond. De toegang werd geblokkeerd door een enorme steen van meer dan 45 ton.

Een verborgen opening in het plafon gaf toegang tot een volgende doorgang dat zich opsplitst in verschillende richtingen en het nog ingewikkelder maakte de voorkamer te bereiken die toegang geeft tot de grafkamer.

Koningskamer
De grafkamer werd uitgehouwen in steen in de vorm van een rechthoek en een groot stuk kwartsiet werd in de holte van de grafkamer geplaatst. Tijdens de afbouw van de piramide werd de kwartsiet steen voorzichtig verwijderd om de grafkamer vrij te maken en een kamer te vormen van 2,5 meter breed met vier muren, elk een halve meter diep en zeven meter hoog.

Ondanks alle maatregelen die genomen waren door Amenemhat III om zijn piramide in Hawara te beschermen, is het dieven toch gelukt de grafkamer binnen te dringen door een opening in het plafond te maken en alle waardevolle en belangrijke voorwerpen te stelen.

De sarcofaag die zich in de koningskamer van de piramide bevond was gemaakt van kwartsiet. Drie enorme stenen werden gebruikt om de opening te sluiten die naar de grafkamer leidde.

Ste of the Hawara Pyramid.
Fundamenten naast de piramide van Hawara.

Dodentempel

Op het terrein naast de piramide bevinden zich de fundamenten van de dodentempel van Amenemhat III.

Oorspronkelijk was de tempel bevestigd aan de piramide. De tempel had een grote versterkte muur en bevatte 12 hoven. Van deze structuur is vandaag niets meer over dan de pilaren van de begane grond terwijl de ondergrondse verdieping nog niet is uitgegraven.

Labyrinth of the Hawara Pyramid.
Lokatie waar het ‘labyrint’ mogelijk is gevestigd.

Labyrint
Geografen en historicussen uit de geschiedenis waaronder Herodotus maakte een vermelding van een ‘labyrint’ gelegen aan de zuidelijke zijde de piramide en maakte deel uit van de dodentempel. De tempel was van enorme afmetingen en had mogelijk meer dan 300 kamers verdeeld over twee etages. Vandaag ligt het grotendeels bedolven onder meters hoge bergen zand.

Herodotus
De Griekse historicus Herodotus bezocht de piramide in de 5e eeuw v.Chr. en maakte de volgende omschrijving. Het Labyrint bestaat uit 12 bedekten hoven, zes aan de Noordelijke zijde en zes aan de Zuidelijke zijde. Het bouwwerk is verdeeld in twee etages en bevat 3000 kamers waarvan de helft zich ondergronds bevind en de andere helft zich erboven bevind. Ik kreeg enkel de kans de bovenste kamers te observeren, de onder gelegen kamers werd mij de toegang ontzegd omdat deze tombes van koningen herbergde die het Labyrint gebouwd hebben en tombes bevatten van heilige krokodillen.

Van de bovengelegen kamers die ik heb kunnen observeren is het moeilijk te geloven dat het werk is van mensen, de verbijsterende en ingewikkelde passages van kamer naar kamer en van zijde naar zijde zijn een eindeloos wonder voor mij, van binnenplaats naar kamers, van kamers naar galerijen, van galerijen naar meer kamers en vandaar naar nog meer binnenplaatsen. Het plafond van elke kamer, binnenplaats en galerij is evenals de muren van steen. De muren zijn voorzien van gebeeldhouwde figuren en elk hof prachtig gebouwd met wit marmer en omgeven door een zuilengalerij. Hij vervolgd, het is buiten mijn macht om te beschrijven.

Het arbeid aan dit bouwwerk moet meer geld hebben gekost dan alle muren en openbare werken van de Grieken bij elkaar. De piramides zijn ook verbazingwekkende structuren, die allemaal gelijk zijn aan veel van de meest ambitieuze werken van Griekenland; maar het Labyrint overtreft hen.

Fundaments of a small chapel near the Hawara Pyramid.
Fundamenten van een kleine kapel vlak bij de Hawara Piramide.

Register

© Copyright fotografie: R. Bloom, www.egyptianrealms.com

[Best_Wordpress_Gallery id=”141″ gal_title=”Hawara Piramide”]