Senusret I Piramide – el-Lisht

by Egyptian Realms 193 views0

Inleiding

Pharaoh Senusret I.

De piramide van Lisht, bekend als Noordelijke el-Lisht Piramide was in opdracht van farao Senusret I (Sesostris I) gebouwd tijdens de 12e Dynastie.

Het monument werd in 1882 onderzocht door Maspero en vond objecten die voorzien waren met de naam van de eigenaar van de piramide.

Het terrein rondom de piramide was oorspronkelijk voorzien van een grote vestingsmuur waarvan de binnenzijde was gedecoreerd met panelen voorzien van reliëfs met namen van koningen en afbeeldingen van goden. De muur omsloot naast de piramide de mortuarium tempel van de koning aan de Oostelijke zijde en een kleine satellietpiramide die in de zuidoostelijke hoek was gelegen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Senusret I Piramide - el-Lisht
Piramide van farao Senusret I te el-Lisht.

Piramide

Het monument is qua afmetingen groter dan de piramide van zijn vader Amenemhat I.

Het centrale gedeelte van de piramide is gebouwd uit kalkstenen blokken waarvan de tussenliggende ruimtes werden opgevuld met blokken van ongebakken klei en puin. De mantel van de piramide was afgewerkt met kalksteen.

Deze samenstelling en constructie van deze bouwmaterialen was een nieuwe uitvinding van de architecten die deze techniek ook toepaste bij de piramide van farao Senusret II te Lahun en andere bouwwerken in het Midden Rijk.

Senusret I Piramide - el-Lisht
Kalkstenen blokken van het inwendige gedeelte van de piramide van Senusret I.

Op sommige plaatsen is de mantel van de piramide bewaard gebleven en zijn de grote kalkstenen blokken van de inwendige constructie die bedekt lagen onder de mantel zichtbaar geworden. Het overgrote deel van de mantel is verloren gegaan en door het gewicht ingestort waardoor de piramide zijn oorspronkelijke vorm heeft verloren en het niet langer mogelijk is het monument van binnen te bewonderen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Senusret I Piramide - el-Lisht
Toegang tot de piramide van Senusret I te el-Lisht.

Kapel
De ingang van de piramide bevond zich in een kapel aan de Noordelijke zijde van het monument op de begane grond die ondergronds naar het binnenste van de piramide leiden.

Van de kapel zijn fragmenten van beschilderde reliëfs gevonden en delen van een altaar waarop de offers werden aangeboden. Ook werd een blinde deur stele aangetroffen.

Het dak van de kapel was voorzien met gapende leeuwenkoppen waarmee overtollig water werd afgevoerd via de bek van de leeuw dat het water naar beneden liet stromen. Een bouwstijl dat in latere tempels ook werd toegepast waaronder in de Edfu Tempel. De aflopende passage boog af naar het zuidoosten maar ligt hedendaags onder water.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Senusret I Piramide - el-Lisht
Diepe schacht bij de piramide van Senusret I.

Grafkamer
Om het transporteren van bouwmateriaal te naar de grafkamer te vergemakkelijken werd een twee toegang tot de piramide gegraven onder de toeganspoort die werd afgesloten nadat het monument was voltooid.

Aangenomen wordt dat de grafkamer werd leeg geplunderd hoewel Maspero overblijfselen aantrof van de funeraire goederen van de koning in de tunnel die waarschijnlijk de rovers hebben gebruikt.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Senusret I Piramide - el-Lisht
Restanten op het terrein van bij de piramide van farao Senusret I.
Statue's of pharaoh Senusret I at Cairo Museum.
Beelden van Farao Senusret I in het Cairo Museum.

Mortuarium tempel
De mortuarium tempel van farao Senusret I is bijna volledig verdwenen maar door de overblijfselen van fundamenten hebben archeologen er een reconstructie van kunnen maken bestaande uit een binnenplaats en portiek waarin 24 pilaren stonden opgericht en voorzien was met een offerzaal omgeven met opslagruimten.

Opgravingen in 1894 door Gautier in het gebied van de mortuarium tempel werden tien levensgrote standbeelden van Senusret I ontdekt in een put tussen twee bouwgebouwen die zich nu in met museum van Cairo bevinden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Op het terrein voor de piramide bevindt zich een grote begraafplaats van de huidige inwoners van Lisht.

De piramides van el-Lisht zijn officieel niet opengesteld voor publiek en zijn alleen te bezichtigen met toestemming.

© Copyright fotografie: Egyptian Realms.

[Best_Wordpress_Gallery id=”142″ gal_title=”Lisht Piramide”]