Historie

by Egyptian Realms 194 views0

Rivier de Nijl.
De Nijl, de Grote Rivier.

Inleiding

Egypte, land van Farao, land van de Nijl, land van wonderen, land van Magie, land van mysterieën, land van profeten en land van de blauwe Lotus.

In het oude Egypte bekend als het Zwarte Land, Kemit.

Net als India is Egypte een land met een ver teruggaande geschiedenis en tradities. Egypte was in het vergeten Gouden Tijdperk een omvangrijk land en strekte zich uit tot ver buiten de huidige grenzen. Er was in het Oude Egypte noch sprake van een politiek religieuze strijd. Godsdienst en leven waren een geheel. Hoewel er geen religie was maar wel een heilige Cultus die in ere werd gehouden, hield dit verband met de verering van voorouders en Natuur, een fenomeen dat over de gehele wereld terug komt.

De Oude Egyptenaren waren zuinig, erg behoudend en hielden strak de heilige- volks tradities eeuwen lang in stand. Hoewel Egyptenaren veel handel dreven met andere landen en culturen, veranderden zij niet van Cultus maar namen er wel kennis van en wisselde hun kennis uit. De kennis van het Oude Egypte is over de wereld uitgezaaid. Asar reisde door Azië en Europa. Hermes en Jezus brachten eveneens de heilige wetenschap, leer en het Woord van de Schepper.

Onder oude volkeren kwam een Zon Cultus veel voor.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Tradities

Omdat er vele tradities getrouw werden overgedragen bestaan er hedendaags nog gebruiken die uit de oudheid stammen.

Door het verdwijnen van beschavingen en culturen gaan vaak ook hen tradities en wijsheid verloren. Wat rest zijn overleveringen, Legenden en verhalen, die men niet begrijpt, negeert of naar het rijk van fabelen verwijst.

Diverse oudere volkeren eerden hun voorouderen en Scheppers, welke terug gaan tot vroege familiebloedlijnen of Aardse, planetaire en kosmische ouders.

Om deze diepgewortelde kennis over te dragen op het nageslacht heeft elke cultuur daarvoor zijn eigen tradities en Cultus ontwikkeld die soms aangevuld werd met geneeskunde, opvoeding, (krijgs)kunsten, gezondheid, astrologie, spiritualiteit en wetenschappen.

De traditie van de Egyptenaren was gebaseerd op de eenheid van de schepping, drie-eenheid, Vader, Moeder en Zoon (of dochter) en de Universele Wet, Maat, orde waarop het leven en creatie van de Natuur op berust.

Belangrijk was te weten wie men was, waar hij was, en waar hij of zij naar toe ging, dit alles met oog op het hiernamaals, want men gaat niet dood maar gaat enkel van het ene bestaan over in het andere, men heeft geen eenmalig leven maar een continue leven dat zich manifesteerd binnen de kringloop van de Natuur.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Schepping

Overal in het grootste en het kleinste, is een verwekkend, activiteit, een wil, het symbool Ra. Ook is er overal een barend, ontvangend principe van de oerenergie Nun. En uit de samenwerking van beide onstaat een ‘vorm’. Het actieve en passieve nemen gestalte aan en worden van zichzelf bewust, Keb. De oerwil is nog niet volbloeid. Doordat hij in de oerenergie, Nun, verwekkend aktief is, ontstaat de Aarde, de ‘ronde’ vorm. De vorm was reeds als zaad in de oerwil aanwezig, maar werd pas in de samenwerking met de energie geopenbaard. In de vorm worden de wil en energie zich van zichzelf bewust.

Het volgende principe kan echter op het eerstvolgende lagere niveau een nieuw begin maken en zelf tot de verwekkende, scheppende wil worden, die zich met een ‘dochter’ van beide principes verbindt. Dus bij zijn ‘zus’ een nieuwe vrucht verwekt.

Een vormprincipe op het tweede niveau (Aards). Dit is het niveau van de levensenergie van de geest. Op dit niveau verwekt Keb, het aktieve, bij Nut de Hemels Moeder, het passieve en oerenergie op het tweede niveau, Asar, het principe van vorm, waarin het scheppende en ontvangende van het tweede niveau gestalte en Bewustzijn krijgt.

Asar wordt op zijn beurt het verwekkende principe op het derde niveau. Het niveau van de menselijke geest. Ook dit is drie-ledig.

Het scheppende principe hier, Asar, de structuur van het ware zelf van de mens, dat aandringt op bewustwording en verandering. Het tweede ontvangende principe op dit niveau is de menselijke ziel, Aset, in wie bewustwording van het ware zelf zich voltrekt. Het derde principe is het bewust en werkzaam geworden werkelijke zelf, Heru, in wie de structuur van het ware zelf en energie (Aset) gestalte aangenomen hebben. De orde en de kracht van de geest werken in Heru bewust samen. Asar, Aset en Heru zijn samen de driehoek, waaraan de mysteriekennis en school verbonden waren. Asar is, als het werkelijke zelf, van de mens, de vertegenwoordiger van de wet die mensheid tot zijn aanzijn heeft doen komen, de bestemming die in de mens aanwezig is, de werkelijke zelf.

De oude Egyptenaren begrepen dit als hun oorsprong van ontstaan en realiteit op Aarde. De hele gebeurtenis had betrekking op de ziel en geest. Het doel van het menselijke bestaan was volgens de oude Egyptenaren de ’terugkeer naar de bron’. De Aarde werd beschouwd als woning waarin men tijdelijk verblijft, ervaringen opdoet, kennis vergaart en de ziel ontwikkeld.

De oude Egyptenaren hadden vanaf het begin twaalf Neteru in gebruik genomen welke de Grieken later van de Egyptenaren overnamen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling van Seshat en Tehuti.
Voorstelling van Seshat en Tehuti in de Karnak Tempel.

Historie

Historie van het Oude Egypte.

Tradities, Legenden, Cultus, architectuur, kunst, kennis, wet en leven waren geschenken van de voorouderen en werden overgedragen van generatie op generatie. Kennis werd vastgelegd op Papyrus, voorwerpen, Tempels en objecten.

Om de historie van het Oude Egypte te kunnen plaatsen is het belangrijk notie te nemen van het feit dat met de huidige kunstmatige tijd in seconden, minuten, uren, dag, week, maand volgens een ander grid, patroon, ritme leven dan de Oude Egyptenaren die op de natuurlijke (kosmische) cyclus leefde in afstemming met de Wet van de Natuur.

Men hield een cyclus Kalender bij, zoals ook de Maya’s en Veda’s dat deden. Cyclussen, fenomenen der Natuur die zich herhalen, cyclussen van kleine omwentelingen (dagen, maanden) of grote van duizenden jaren. Vanuit dit standpunt (dat op kosmologische berekeningen en waarneming is gebaseerd) kan de geschiedenis vanuit een grotere Mand en (tijd)stadiums worden beschouwd.

De prehistorie van Egypte gaat terug tot 36,620 jaar voor Menes (c. 2900 v. Chr.).

Atlantis, het Vaderland. Het tweede Vaderland van de oude Egyptenaren was bekend als het Tweede Hart van de Schepper, het Land van Ptah. Atlantis dateert van omstreeks 50.000 v. Chr. Ptah, Keb, Asar en Athotis leefde omstreeks deze tijd.

Mu, het Moederland. Het land van Mu, het Moederland is nog ouder.

Zodiak
De Egyptische Zodiak beslaat tijdperken van dierenriem. 26.000 jaar is de cyclus van de Zodiak. Volgens de Zodiak van Dendera dateert de Grote Piramide 78,000 jaar oud.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Het Oude Rijk
1e Dynastie. 2900 vChr.
Tijdperk van koning Menes.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Midden Rijk
11e Dynastie. 2000 vChr. Tijdperk van koning Mentuhotep I.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Nieuwe Rijk
18e Dynastie. 1500 vChr. Tijdperk van koning Ahmose, Thutmoses I, Tutankhamun.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Late Rijk
25e Dynastie, Tijdperk van koning Shabaka.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Tijdperk van de Zon
5200 jaar is de duur van een Zon tijdperk.
12.000 jaar geleden was de periode van het 2e Zon tijdperk.
In 2012 eindigd de cyclus van de vierde Zon.

Diodorus vermeld dat onsterfelijken en helden heerste over Egypte voor 18.000 jaar, gevolgd door sterfelijke Koningen voor 15.000 jaar, een geschiedenis van 33.000 jaar.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Traditie
Schepping
Historie
Register

Planeet Aarde.
Planeet Aarde.
Cultus beeld van Asar.
Cultus beeld van Osiris.
De Zon.
De Zon.
Akhenaten brengt Offers tot Aten.
Akhenaten brengt Offers tot Aten.
Farao Thutmoses III.
Man met kapel met daarin Ptah.
Man met kapel met daarin Ptah.
Grote Egyptische sarcofaagkist.
Grote sarcofaagkist in het RMO in Leiden.