Planeet Jupiter

by Egyptian Realms 183 views0

Impressie van planeet Jupiter.
Impressie van planeet Jupiter.

Inleiding

De naam van de planeet is afkomstig van de Romeinse God Jupiter.

In het oude Egypte droeg de planeet de naam Hor-cheta en is verwant aan Ptah. Als gids van de ruimte is Jupiter bekend als Har-tapschetâou.

Jupiter werd in de oudheid als een grote genezer beschouwd en beschikker van het lot. Zijn hulp werd door genezers aangeroepen.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Jupiter is de grootste planeet van het Zonnestelsel en wordt als een ‘gasreus’ aangeduid.

De planeet heeft vier Manen. Jupiter bestaat voor een groot deel uit waterstof. De planeet heeft een sterke gravitatie. De atmosfeer van Jupiter is groot en bestaat hoofdzakelijk uit gas waaronder Hydrogen en Helium. In de atmosfeer van Jupiter worden enorme draaiende stormen waargenomen.

Algemene betekenis van de Jupiter
Jupiter heeft betrekking op rechtzaken, winst, vermeerdering, uitbreiding, op rechters, op verzekering, godsdienst, wijsbegeerte, zaken van pracht en vertoon, hoop en vrees, wensen, verwachtingen, geld en welslagen.(1)

Cyclus
De cyclus van Jupiter wordt over zestig dagen genomen. Jupiter heeft twaalf jaar nodig om de Zodiak te doorlopen, en vijf maal twaalf is zestig jaar.(1)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(3) Heydon

De planeet is verwant aan de Griekse Zeus.

Planeet Jupiter.
Planeet Jupiter.

Titels
Hor-cheta
Hor-cheta-kher
Har-tapschetâou
Jupiter-Ammon
Zon der gerechtigheid(1)

Beginselen
Groei

Steen
Topaas, Carneol, Amber

Metaal
Tin (1)

Getal
Drie. (3)

Kleur
Violet

Klank
Toon B

Eigenschappen
Jupiter is verwant aan de rechterhand en het Rechteroog.
Sympatische vermogens, intuïtieve waarneming, opgewektheid, welwillendheid.(2)

Tijdperk
Jupiter heeft een tijdperk van 12 jaar(2).