Sterren

by Egyptian Realms 538 views0

Oud-Egyptisch plafond met sterren en vleugels.
Plafond met sterren, kolommen met Hierogliefen en vleugels met Zon. Dendera Tempel.

Inleiding

In het oude Egypte waren verschillende sterrenbeelden in gebruik wat door een figuur of symbool werd uitgedrukt.

De oude Egyptenaren hebben een lange geschiedenis van observatie van de Hemel en daarmee vergaarde schat van kennis. De Meesters der Maten en Getallen berekende cyclussen, planeten en sterren, maakte gebruik van Astrology, Astronomie en Zodiak kalender.

Relief op een pilaar in de Kom-Ombo tempel in Egypte.
Relief op een Pilaar in de Kom-Ombo Tempel.

Sterren werden beschouwd als Grote eeuwige zielen, die een plaats hadden verworven aan de Hemel ook wel Titanen genoemd.

Plafond met sterren en Cobra slangen op de muur.
Plafond met sterren en Cobraslangen met Shen op een muur van de Hatjepsut Tempel.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Nut met haar uitgestrekte lichaam bedekt met sterren en Zon.
Binnenzijde van een sarcofaag. Nut met haar uitgestrekte lichaam bedekt met sterren en Zon voor de Mond.

Omschrijving

Sterren zijn ver afliggende Zonnen die soms lijken op de Aardse Zon.

De Zon heeft een diameter van meer dan 1,3 miljoen km. De meeste (felle) sterren die de mens kan waarnemen zijn vele malen groter dan de Zon. Vele zwakkere sterren zijn in afmeting kleiner dan de Zon. De Zon wordt in afmeting als een middelmatige ster aangeduid. Vanaf Aarde bewegen sterren zich westwaards.

Bepaalde hemellichamen zijn aan natuurfenomenen verbonden. De verschijning van Sirius aan de Hemel bracht de overstroming van de Nijl teweeg. De zwaartekracht van de Maan is verantwoordelijk voor eb en vloed.

Sterren in het universum.

Sterren hebben een levensloop net als de mens. Een Ster wordt geboren, groeit, ontwikkeld en sterft uiteindelijk. Een Ster ontwikkeld zich over miljoenen jaren.

Als een ster implodeert (sterft) zal de essentie (Deva) achter de groei en ontwikkeling van die ster opstijgen naar een hoger bestaansniveau of verhuizen naar een tijdzone die op korte afstand van de Bron (scheppende kracht) is gelegen.

Diverse sterren verschijnen aan de Hemel tijdens specifieke jaargetijden waaronder de Plejaden en Sirius.

Sterren op een plafond van de Abydos Tempel.
Sterren op een plafond van de Abydos Tempel. De naam van de koning wordt vermeld in een Cartouche tussen de sterren.

De sterren in de Hemel werden door de oude Egyptenaren als heilig beschouwd. Om de reis naar Ra te maken voer men met het nachtschip over de Hemelse rivier (Melkweg) langs de sterren terug naar de Bron.

Voorstelling op de Ramesseum tempel.
Voorstelling op de Ramesseum Tempel. Persoon met Ster boven het hoofd.

Hemelse lichamen waaronder planeten en clusters van sterren zoals sterrenbeelden zijn terug te vinden in de Symboliek, Legenden en Zodiak van de Oude Egyptenaren.

Sterren op een plafond van een oud-Egyptische tombe.
Sterren afgebeeld op een plafond in een tombe bij Saqqara.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Egyptische astrologische voorstelling op een plafond.
Voorstelling op het plafond van Dendera Tempel. Personen varen met boot over de hemelse wateren ussen de sterren. Onder het lichaam van Nut.

Register

Wordt vervolgd…

Hieroglyph Star. Hieroglyph Star. Hieroglyph Star. Hieroglyph Star. Oud-Egyptisch hiëroglief van een ster.

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Egyptisch Hieroglief van dame met sterren.
Hieroglief van gehurkte dame met sterren.

Sterren
Spica
Antares
Crater
Corvus
Hydra
Regules
Denebola
Copernicus
Lambda Tauri
Aldebaran
Draco
Thuban
Deneb
Orion
Sirius
Grote Beer

Sterren van de Plejaden.
Sterren van de Plejaden.
Man reizend op een Hemelse boot.
Orion.
Motief van sterren van een plafon.
Motief van sterren op een plafond.
Dame met ster boven het hoofd.
Sothis met Ster boven het hoofd.
Rode ster in het universum.
Rode ster in het universum.
Ster boven een Vaas.
Opkomst van een Ster.
Sterren.
Sterren.