Tombe van generaal ontdekt in Saqqara

by Egyptian Realms 155 views0

Photocredit: Ahram Online

Archeologen hebben op de heilige Necropolis van Saqqara een graf blootgeleged van een belangrijke generaal uit de periode van farao Ramesses II.

Hoogleraar Egyptologie aan de universiteit van Cairo Ola El-Aguizy heeft de ontdekking aangekondigd. Materiaal dat is aangetroffen getuigt van de hoge status van de generaal genaamd Iwrkhy en zijn familieleden.

Photocredit: Ahram Online

Het graf werd tijdens het laatste graafseizoen in 2017/2018 ontdekt ten zuiden van de staatsweg van Farao Unas op het terrein van Saqqara.

Hoofd van de missie El-Aguizy die het graf blootlegde zij dat het hoogstwaarschijnlijk dateert uit de periode van zowel Farao Seti I als Rameses II. Het gebied moet nog volledig worden uitgegraven, maar heeft inmiddels al een schat aan materiaal opgeleverd die getuigen van de hoge status van de eigenaar en zijn gezin.

Het graf behoort tot de generaal en hoge rentmeester van de landgoederen van Farao Ramesses II in het domein van Amun. Zijn naam wordt afgebeeld op het graf samen met die van zijn zoon Yuppa en kleinzoon Hatiay die een belangrijke positie inneemt in de opschriften op de muren die nog intact zijn.

Iwrkhy begon zijn militaire carrière onder koning Sethi I en bereikte de hoogste posities in het Egyptische hof tijdens de regering van Ramesses II. Zijn tombe lijkt de stijl van hedendaagse graven in het gebied na te bootsen, waaronder een voorplein, een beeldkamer met aangrenzende gepleisterde gewelfde pakhuizen, een hof en westerse kapellen (die nog moeten worden uitgegraven) aldus El-Aguizy.

Archeologen geloven dat de generaal naar Egypte kwam als een buitenlander, een van de velen die zich hier vestigde en hoge posities wist te bereiken in de rechtbank van het Nieuwe Koninkrijk.

De scènes die achterblijven op de muren van de beeldkamer en op blokken die in het zand liggen begraven, tonen een aantal ongewone scènes, waarvan vele verband hielden met de militaire carrière van Iwrkhy en buitenlandse betrekkingen met buurlanden. Deze omvatten een afbeelding van afgemeerde boten die Kanaänitische wijnkruiken leegmaken.

Photocredit: Ahram Online

Een blok, hoogstwaarschijnlijk vrijstaand van de noordelijke muur, toont een uitzonderlijke scène van een infanterie-eenheid en wagenmenners die een waterweg met krokodillen oversteken. Voorlopige studies van het toneel bepaalden dat de versterkte muren de oostelijke grenzen van Egypte uitdrukken.

De scène heeft slechts één parallel, afgebeeld op de buitenste noordwand van het hypostyle hof van de Karnak Tempel in Thebe. De scène toont Farao Seti I die terugkeert van een zegevierende campagne tegen de Shasu Bedoeïenen en in Egypte arriveert via dezelfde waterweg met krokodillen.

De overblijfselen van dergelijke versterkte muren zijn onlangs ontdekt door archeoloog Mohamed Abdel Maksoud en zijn team op de site bekend als Tell Heboua I en II op de Pelusiaanse tak van de Nijl in Oost-Qantara, Noord-Sinaï.

Ontdekkingen in het Saqqara-graf tonen ook tekenen van actief dagelijks leven in dit garnizoen, waaronder wijnkelders en vee afgebeeld op de muren.

De scènes van het graf van zijn vrij uitzonderlijk, met artistieke kenmerken die karakteristiek zijn voor de tijd van Seti I en Ramesses II. Dit geeft aan dat het graf in een aantal fasen is gebouwd.

De bekendheid van de namen van Iwrkhy’s familie – Yuppa en Hatiay – suggereert dat dit een familiegraf kan zijn geweest. Verdere uitgraving van het heiligdom en de schacht zijn nodig om dit te bevestigen.

Bron
Ahram Online