Planeet Mars

by Egyptian Realms 410 views0

Impressie van planeet Mars.
Impressie van planeet Mars.

Inleiding

Planeet Mars wordt beschouwd als de vierde planeet in het Zonnestelsel vanaf de Zon.

Mars is vernoemd naar de Romeinse God van oorlog en droeg in het oude Egypte de naam Hor-Tesch.

Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto worden omschreven als ‘buitenplaneet’. Deze planeten begeven zich in een baan om de Zon die vele malen groter is dan die van Aarde.(1)

De planeet wordt soms aangeduidt als de Rode Planeet dat verband houdt met het metaal oxide dat het oppervlak van de planeet een rode kleur geeft. De planeet heeft een dunne atmosfeer en een rotsachtig oppervlak met kraters, valleien en heuvels. Ook wolken en stofstormen zijn actief op de planeet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Impressie van de Cydonia regio op planeet Mars.
Impressie van de Cydonia regio op planeet Mars.

Omschrijving

Horus is de Zoon van Isis (Venus) en Osiris (Maan) en wordt beheerst door Mars.

Bij de Romeinen Vulcanos, God van het vuur, ijzer en partner van Aphrodite (Venus).

Mars was ooit een bloedige planeet die Horus van een vreselijke dood had gered volgens een legende. Tijdens het gevecht tegen zijn oom Suth had Horus al één oog verloren en was gewond aan het andere. Zie ook Legend of Heru.

Getal van Mars
Het getal van Mars is negen en de toverkracht van het getal negen kwelt ons vanaf onze geboorte tot aan de laatste dag van ons bestaan in deze wereld.

De cyclus van negen vormt de grondslag van bijna al de geheimenissen van het menselijk leven. Hij komt voor in alle astronomische cycli, alsof hij er de wortel van is, en als vertegenwoordiger van de cosmische energie en van de menselijke wil openbaart hij zich in elk doel en in elke handeling, cosmisch als menselijk. Want Mars (negen) is begeerte (Kama) en begeerte ligt ten grondslag aan wil en aan handeling.

Er is een periode van cosmische werkzaamheid, die over een negen jarige cyclus loopt. Het symbool van de mensheid is het getal negen, en dit is het getal van de planeet Mars. Daarom kunnen wij zeggen, dat wij voor het tegenwoordige en gedurende het gehele verloop van dit tijdperk van de evolutie of ontplooiing van de wereld, onder de beheersing van Mars staan.

Algemene betekenis van de Mars
Mars verwijst naar alle jonge en huwbare mannen, vuur, ijzer, en staal, toorn, twist, spierkracht, smeden, brand- en andere wonden, bloed, dood, rode of scharlaken voorwerpen, koorts, ondernemingen, operaties, insnijdingen, soldaten en pioniers.(2)

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Wikipedia
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(3) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(4) Heydon

Aan Mars werd in de oudheid koortsen toegeschreven.(2)

INDEX
Inleiding
Omschrijving
Register

Planeet Mars.
Planeet Mars.

Titels
Hor-Tesch
Hor-py-tesch
Har-descher
Har-makhouti
De bebloede Heru
De Zwaarddrager

Beginselen
Begeerte

Steen
Robijn, Granaat, Jaspis, Karbonkel

Metaal
IJzer (2)

Getal
Negen.(4)

Kleur
Rood

Klank
Toon G

Eigenschappen
Mars heerst over de eigenschappen van verdediging en vernietiging.(3)
Mars is verwant aan de linkervoet.

Tijdperk
Mars heeft een tijdperk van 15 jaar.(2)