Tombe Khnumhotep II – BH3

by Egyptian Realms 329 views0

Tombe van Khnum Hotep gelegen in een berg van Beni Hassan.

Inleiding

De uit rots gehouwen tombe (BH3) van Khnum Hotep II is gevestigd in een berg in Beni Hassan en is afkomstig uit het Midden-Rijk, de 12e Dynastie.

Khnumhotep II was in dienst als provincie gouverneur tijdens het bewind van de farao’s Amenemhat II en Senusret II en volgde Amenemhet op die op hetzelfde terrein een tombe heeft.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Grafkapel in de tombe van Khnum Hotep in Beni Hasan.

Tombe

Oorspronkelijk zou de tombe benaderd worden via een pad dat aan beiden zijden werd geflankeert door donkerbruine rotsblokken dat via een open buitenhof langs de heuvel naar het bebouwde land reikte.

Het graf van Khnumhotep toont vele gelijkenissen met die van Amenemhet die bestaat uit een grafkapel met indrukwekkend heiligdom waar offers werden aangeboden en eer werd betoond aan de overledene. In de ruimte stond een beeld van de gouverneur stond opgesteld waarvan enkel de zetel bewaard is gebleven.

Heiligdom in de tombe van Khnum Hotep waarin een beeld van de eigenaar was geplaatst.

In de grafkapel stonden zuilen aan weerszijden grote zuilen opgericht die reikte tot het plafond.

Voorstelling van Khnumhotep varend op een boot op een muur van zijn tombe.

De muren van de grafkapel zijn voorzien van levendige en kleurrijke scènes uit het leven van de eigenaar. Het plafond van de kapel is gebogen en voorzien van een kleurrijk motief.

Op de muur aan de Noordelijke zijde wordt een beroemde voorstelling afgebeeld van een karavaan van Aziaten gekleed in gestreepte gewaden die dieren waaronder gazellen en ander handelswaar brengen.

Offers worden aangeboden tot Khnum Hotep.

De muur van de Oostelijke zijde worden prachtige taferelen van Khnumhotep met zijn familie afgebeeld, vogels die zich begeven in de Papyrus moerassen.

Aan de onderzijde van de muren wordt in registers de autobiografische tekst vermeld van de eigenaar die nog in goede conditie verkeerd.

Khnum Hotep jagend met pijl en boog op een muur van zijn tombe.

Daarnaast worden ook medewerkers van het hof van Khnumhotep afgebeeld waaronder ambtenaren, opzieners, stewards en penningmeester.

In de grafkapel aan de rechter zijde bevindt zich een diepe schacht die leidt naar het graf van Khnumhotep.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

De naam Khnumhotep II (ẖnmw-ḥtp) betekent: “Khnum is tevreden”

© Copyright fotografie: R.Bloom, www.egyptianrealms.com

Zicht op het heiligdom in de tombe van Khnum Hotep.
Zicht op de ingang van tombe van Khnum Hotep.
[Best_Wordpress_Gallery id=”140″ gal_title=”Tombe Khnum-Hotep”]