Tombe Titi – QV52

by Egyptian Realms 441 views0

Tombe van koningin Titi in de Vallei der Koninginnen.

Inleiding

Op de westbank van Luxor (Thebe) in de Vallei der Koninginnen bevind zich de tombe van koningin Titi afkomstig uit de 20e Dynastie.

De koningin Titi wordt in verschillende leeftijden en tenue’s afgebeeld op de muren van de tombe. De koningin wordt afgebeeld in priesterlijk tenue met zonnekrans om de hals, armbanden en hanteert sistrums in beide handen.

Wandrelief van koningin Titi met sistrums in haar handen.

In ceremoniëel tenue wordt de koningin afgebeeld met gevleugelde kroon waarop de Gier Mut en twee cobraslangen prijken. Een andere voorstelling toont Titi met de gevleugelde kroon waarop zich twee lange veren bevinden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Zicht vanuit de galerij op de grafkamer van koningin Titi.

Tombe

De tombe van koningin Titi gevestigd onder een berg in de Vallei der Koninginnen waaronder meerdere tombes zijn gevestigd.

Galerij
De ingang, gelegen onder een berg van Kalksteen geeft toegang tot een galerij die aan weerszijden voorzien is van een witte pleisterlaag met kleurrijke reliëf voorstellingen.

Wandreliëf van koningin Titi in de galerij.

Op de linkerzijde van de galerij bevinden zich voorstellingen van Maat afgebeeld met vleugels en koningin Titi die zich wend tot Ptah, afgebeeld in een schrijnhuis. De rechtermuur toont de koningin staand met de sistrums van Hathor in haar handen voor Ra-Horakhty, en Titi die zich wend tot Duamutef, Imseti en Isis. Daarnaast bevinden zich voorstellingen van een gevleugelde Maat, Titi die Thoth eert, Titi met sistrums in haar handen, Titi in gezelschap van Atum en Titi die zich wend tot Hapy, Qebesenuef en Nebet-Het.

Wandreliëf van Duamutef en Qebesenuef in de tombe van koningin Titi.

Aan het einde van de galerij bevindt zich een voorkamer met toegang tot drie aangrenzende kamers. Op de linkerzijde van de kamer wordt godin Tehenut afgebeeld en op de rechterzijde Serket. Daarnaast worden titels en biografie van de koningin vermeld.

Grafkamer
Paralel aan de galerij ligt de koninklijke grafkamer waaronder een diepe kuil leid naar een ruimte waarin de sarcofaag van de koningin staat opgesteld.

Het plafon van de grafkamer is gedecoreerd met witte sterren op een goudkleurige achtergrond. Op de rechtervoorzijde wordt Anubis afgebeeld en een leeuw die waakt over het graf.

De linkermuur bevat meerdere kolommen met inscripties en twee bavianen en aap afgebeeld met een boog. Daarnaast worden wachters van de Amduat afgebeeld die waken over de toegang van het graf waaronder een Gier en Nijlpaard die messen hanteren. Ook op de rechtermuur worden voorstellingen van wachters afgebeeld waarvan weinig bewaard is gebleven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Doordat de tombe van koningin Titi later is hergebruikt is het interieur van haar tombe beschadigd geraakt.

INDEX
Inleiding
Tombe
Register

Relief van koningin Titi.
Portaal in de tombe.
Relief van koningin Titi.