Tombe Ahmose – EA3

by Egyptian Realms 107 views0

De tombe van Ahmose gevestigd in Tell al-Amarna.

Inleiding

In Tell al-Amarna is de tombe van Ahmose (Ahmes) gevestigd en dateert van de Amarna periode, 18e Dynastie.

Ahmose droeg de titel ‘koninklijke schrijver’, ‘Waaierdrager aan de koning’s rechter hand’ en ‘rentmeester van de staat van Akhetaten’. De tombe van Ahmose bevindt zich in een berg en maakt deel uit van de Noordelijke groep privé tombes.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief voorstelling van Ahmose op een muur van zijn tombe.

Tombe

De ingang van de tombe geeft toegang tot een galerij die uitkomt bij een korte hal die in verbinding staat met een zaal. De korte hal is zowel links als rechts voorzien van een blinde deur.

De voorzijde van het portaal is voorzien van gebeden en personen die de naam van Ahmose, afgebeeld in een cartouche eren. Op de binnenzijde wordt Ahmose erend afgebeeld. Het relief is omgeven door een afgeleide versie van de Hymn tot Aten. Daarnaast worden symbolen van zijn functie weergegeven waaronder een smalle waaier, sjerp over zijn schouder en een omgekeerde bijl.

De galerij met zich op de schrijn waarin het beeld van Ahmose staat opgesteld.

Galerij
De linkermuur van de galerij is gedecoreerd met reliefvoorstellingen die onafgewerkt zijn.
Vier registers tonen soldaten op weg naar huis en opgewacht worden door hun naasten verdeeld in twee groepen die aangevoerd worden door Egyptische soldaten en gevolgd worden door buitenlandse soldaten waaronder Syriërs met puntige baarden, Libiërs met een veer in het haar en Nubiërs met gekort haar en oorbellen. Voor en tussen de twee groepen wordt een trompetspeler afgebeeld. Daarnaast een groot relief van een strijdwagen met paarden waar waarschijnlijk Farao Akhenaten met Ahmose aan zijn zijde in afgebeeld worden.

Relief voorstelling van Ahmose.

In het register eronder wordt het koninklijk paleis afgebeeld. De slaapkamer van de koning, een bed, hoofdsteun en trappen wordt weergegeven. In het midden van de voorstelling wordt een groep vrouwen afgebeeld die muziekinstrumenten bespelen. Aan de rechterzijde bevinden zich sporen van de koning en koningin die etend aan een maaltijd zitten. Een van de prinsessen zit daarbij op schoot bij de koningin terwijl een andere op een stoeltje zit naast haar plaats.

Op de rechterzijde wordt de koninklijke familie waaronder de koning, koningin en hun drie prinsessen afgebeeld onder een stralende Aten. Gedeeltes van de voorstelling zijn onafgewerkt en bestaan uit roodgekleurde schetsen.

Het bovenliggende register geeft een koninklijk bezoek weer aan de grote tempel van Aten. Beelden van de koning en koningin bevinden zich naast pilaren en een centraal altaar bevindt zich in het midden van een lang binnenhof die omgeven wordt door kleinere altaren en zijkapellen met deuren. Voor de tempel worden twee registers met mannelijke muzikanten weergegeven.

Zaal
In de zaal staan vier Lotus zuilen opgericht die kleurrijk beschilderd waren. De omliggende muren van de zaal zijn voorzien van relief voorstellingen uit het leven van Ahmose. Op de muur rechts van de toegang bevindt zich een voorstelling van koningin Nefertiti en Farao Akhenaten die een stralende Aten eren in gezelschap van hun kinderen. Voor hen ligt een grote offerstapel die aan Aten geschonken wordt.

Ook op de rechtermuur bevindt zich een voorstelling van het koninklijke echtpaar in aanwezigheid van Aten. Het register erboven geeft een weergave van het dagelijke leven in Akhetaten waaronder de tempel van Aten, mensen die zich wijden aan Aten, grote offerstapels en het koninklijk paleis.

De linkermuur is voorzien van een grote reliefvoorstelling van Farao Akhenaten en Ahmose beide afgebeeld in een strijdwagen met paarden in gezelschap van vele volgelingen die zich naar Amarna begeven.

Beeld van Ahmose.

Schrijn
De zaal geeft via een groot portaal toegang tot een gang die links en rechts leid naar ruw afgewerkte kamers waaronder de grafkamer.

Schacht die leid naar de grafkamer van Ahmose.

Centraal gelegen bevind zich een dieper gelegen schrijn waarin een groot beeld van Ahmose in zittende houding staat opgesteld. Voor het beeld bevond zich een bekken waarop plengoffers werden gebracht. Restanten van gaten die zich in de vloer van het portaal bevinden wijzen erop dat de schrijn oorspronkelijk afgesloten was met houten deuren. De bovenzijde van het portaal van de schrijn is voorzien van cobraslangen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Pictures

© Copyright fotografie: R.Bloom www.egyptianrealms.com

Cartouches van Ahmose met daarboven de Aten.
Relief van Ahmose.
Zaal met Lotus pilaren.
Portaal.
Beeld van Ahmose.
Nis in de muur.