Tombe van Kha-em-Waset – QV44

by Egyptian Realms 439 views0

Inleiding

Op de westelijke oever van Luxor (het oude Thebe) in de Vallei der Koninginnen bevind zich het graf van prins Kha-em-Waset, één van de zonen van Farao Ramesses III afkomstig uit de 20e Dynastie van het oude Egypte.

Tombe van Kha-em-Waset - QV44
Ingang van de tombe van Kha-em-Waset in de Vallei der Koninginnen.
Tomb of Kha-em-Waset - QV44

De tombe werd in februari 1903 ontdekt waarbij een groot aantal sarcofagen werden aangetroffen in de gang wat erop duidt dat het graf is hergebruikt voor andere begrafenissen.

Prins Kha-em-Waset vervulde als priester van Ptah in belangrijke funktie in Memphis waar de cultus-tempel gewijd aan Ptah, Sakhmet en Nefertem was gevestigd.

Naast zijn funktie als priester vervulde de prins de belangrijke funktie van ‘waaierdrager aan de rechterkant van de koning.


Tombe

De Thebaanse tombe van de prins is uitgehouwen uit een berg in de Vallei der Koninginnen waar zich meerdere tombes van koninklijke- en edele personen bevinden.

Het interieur van het graf is voorzien van indrukwekkend uitgevoerde bas-reliëfs waarvan de oorspronkelijke kleuren in goede staat zijn gebleven.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Zicht vanuit de ingang van de tombe van Kha-em-Waset.

Ingang
Het graf is uitgevoerd volgens een rechte as waarbij de ingang leid naar een afdalende gang die toegang geeft tot een lange voorkamer.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Farao Ramesses III afgebeeld op de muur van de tombe van Kha-em-Waset.
Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Neith afgebeeld op de muur van de tombe van Kha-em-Waset.

Voorkamer
Op de muur aan de linkerzijde bevind zich een reliëf voorstelling van Ptah, opgevolgd door een scène van farao Ramesses III en zijn zoon Kha-em-Waset die beide worden afgebeeld voor Anubis en Ra-Horakhty.

De muur aan de rechterzijde is gedecoreerd met koning Ramesses III die offergaven brengt tot Ptah-Sokar opgevolgd door een voorstelling van vader en zoon die wierook brand voor Geb alvorens Kha-em-Waset verwelkomd wordt door Shu.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Bas-reliëf van godin Nebet-Het.

Linker zijkamer
Op de muren van de linkerzijkamer zijn gedecoreerd met een voorstelling van prins Kha-em-Waset die wordt afgebeeld voor de goden Anubis, Horus, Sekhet en Neith die wordt afgebeeld met haar symbool boven het hoofd.

Daarnaast bevind zich een andere voorstelling waarbij Osiris vergezeld wordt door de godinnen Isis en Nebet-Het.

Rechter zijkamer
De muren van de rechter zijkamer zijn voorzien met voorstellingen van de prins die wordt afgebeeld bij de vier zonen van Horus, Duamutef, Qebesenuef, Hapy en Imseti opgevolgd door scènes van Isis, Osiris en Nebet-Het die zich richten tot Ptah-Soker.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Zicht vanuit de achter gelegen kamer op de grafkamer, voorkamer, gang en ingang van de tombe van Kha-em-Waset.

Grafkamer
Vanuit de voorkamer geeft een portaal die aan de bovenzijde voorzien is van de gevleugelde Zon toegang tot de grafkamer waarin de sarcofaag van Kha-em-Waset stond opgesteld. De kamer is voorzien van een gebogen plafond.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Farao Ramesses III afgebeeld op de muur in de tombe.

De muren van de grafkamer zijn uitgevoerd met hoofdstukken van het zogenoemde ‘Dodenboek’. Ook bevind zich een voorstelling van Farao Ramesses III gevolgd zijn zoon Kha-em-Waset op de muur van grafkamer en scènes van wachters die de toegangen van het koninkrijk van Osiris bewaken.

De rechtermuur van de kamer is tevens voorzien van hoofdstukken afkomstig uit het Dodenboek waarbij de koning samen met zijn zoon het koninkrijk van Osiris betreed alvorens de poortwachters de weg voor de prins hebben vrijgemaakt.

Deze voorstellingen waarbij Ramesses III zijn zoon Kha-em-Waset door de poorten van het koninkrijk van Osiris leidt zal de prins de poortwachters gunstig moeten stemmen met spreuken spreuken afkomstig uit het Dodenboek om het koninkrijk binnen te kunnen gaan.

Tomb of Kha-em-Waset - QV44
Kleurrijk bas-reliëf van Thoth.

Achterkamer
Vanuit de grafkamer leidt een volgend portaal die eveneens aan de bovenzijde is voorzien van de gevleugelde Zon naar een scène van Anubis die wakend over het graf met Dorsvlegel wordt afgebeeld boven de tombe van Kha-em-Waset. Opgevolgd door de leeuw Aker en Farao Ramesses III die offers brengen aan Thoth en Harsiesis.

Op de muur aan de achterzijde wordt een dubbel tafereel afgebeeld van Osiris. Links bevind zich een voorstelling van Neith die zich wend tot Osiris die wordt afgebeeld met Atef kroon, Herderstaf en Dorsvlegel in de handen en zittend op de Troon, rechts Nebet-Het die zich wend tot Osiris.


Register

© Copyright fotografie: R. Bloom, www.egyptianrealms.com