Tempel van Hathor – Deir el-Medina

by Egyptian Realms 645 views0

Tempel van Hathor te Deir el-Medina.

Inleiding

Op de westbank van Luxor (Thebe) vlak bij de Vallei der Koningen is de heilige Necropolis van Deir el-Medina gelegen die ook wel bekend staat als de Vallei der Nobelen.

Op het terrein staat een Tempel uit de Ptolemeïsche periode gewijd aan de godinnen Maat en Hathor en is voorzien van drie kapellen.


Tempel

De tempel werd gebouwd tijdens de 3e eeuw voor Chr. tijdens de heerschappij van Ptolemeus IV Philopator en werd voortgezet onder Ptolemeus VI Philometor en Ptolemeus VIII Euergetes II.

Het monument is niet groot van formaat maar verkeert in redelijk goede conditie.

Toegangsportaal van de tempel.

Een kleistenen muur omsluit het terrein van de tempel en heeft naast een grote poort ook aan de linker- en rechterzijde een toegang. De poort werd gebouwd in opdracht van Ptolemeus XII Neos Dionysos (80-58, 55-51 BC). De poort is voorzien van vijf registers waarin de koning offers brengt tot Maat, Hathor, Ra-Horakhty, Amun en Seker en is aan de bovenzijde voorzien van de gevleugelde Zon.

Toegangspoort met kleistenen muur die het terrein van de tempel omsluit.

De grote poort geeft toegang via een pad tot een groot binnenplaats die verbonden is met de tempel. Links, rechts en achter de tempel bevinden zich de restanten van terrassen, magazijnen en kapellen die van kleistenen waren gemaakt.

De Tempel is voorzien van een grote poort die gedecoreerd is met vier registers waarin de koning offers brengt aan Maat, Hathor, Ra-Horakhty, Amun en Seker.

De bovenzijde is voorzien van de gevleugelde Zon. Binnen de tempel bevindt zich een voorhof waarin Papyrus pilaren staan opgericht.

Het voorhof met zich op de ingang van de pronaos van de tempel.

Heiligdom
De pronaos waaronder de muren, vensters en pilaren zijn gedecoreerd met voorstellingen van Hathor.

Het plafond is voorzien van een nachtelijke hemel met sterren waarbij links, recht en in het midden een vliegende Nekhbet wordt afgebeeld.

Aan de linkerzijde geeft een trap toegang tot het dak van de tempel.

Relief voorstelling boven het portaal van het linker heiligdom.

Het linker heiligdom is gewijd aan Amun-Seker-Osiris. Op de linkermuur bevindt zich een voorstelling van het laatste oordeel. Op de weegschaal waarop het hart wordt afgewogen op de weegschaal waarbij Horus aan de zijde van het hart, en Anubis aan de zijde van de Veer de balans opmaakt. Rechts van de weegschaal wordt Thoth afgebeeld die de uitkomst met schrijfgerei vastlegt met uiterst rechts Osiris gezeteld op de Troon waarbij een Lotus opreist uit de waterbedding met daarop de vier zonen Duamutef, Qebesenuef, Hapy en Imseti.

Linker kapel
Boven de ingang het linker heiligdom wordt Farao afgebeeld die wierrook brand voor de heilige koe Mehuret met Zon tussen de horens en staand op een boot in een baldekijn afgebeeld.

De voorstelling geeft een weergave van de 42 rechters die het vonnis vaststellen over het leven van de overledene. Het tafereel is veelal in tombes terug te vinden en vrijwel uniek is in deze tempel diende het heiligdom waarschijnlijk voor de koninklijke uitvaart.

Op de rechtermuur wordt de heilige bark van Seker staand op een altaar afgebeeld met uiterst rechts de koning die wierook brand voor Amun-Min in het bijzijn van Anubis. Boven de toegang wordt de vier koppige ram afgebeeld die de vier windstreken belichaamd.

Zicht op de bovenzijde van het portaal van het centrale heiligdom.

Centrale kapel
Het centrale heiligdom, gewijd aan Hathor, is voorzien van een grote poort waarop registers met voorstellingen zijn afgebeeld en aan de bovenzijde de gevleugelde Zon wordt afgebeeld. Daarboven worden zeven gezichten van Hathor afgebeeld.

De muren zijn voorzien van kleurrijke reliëf voorstellingen van Amun, Hathor, Isis, Horus, Nebet-Het en Anubis. Het plafond is gedecoreerd met sterren met in het midden Nekhbet met gespreidde vleugels.

Rechter kapel
Boven de ingang van de rechterkapel worden zes goden afgebeeld op de Troon in gezelschap van Hathor.

Het rechter heiligdom is gewijd aan Amun-Ra-Osiris. De muren zijn voorzien van kleurrijke reliëfvoorstellingen van koning Ptolemeus IV die zich wend tot Maat, Amun, Khonsu, Ra-Horakhty, Isis-Hathor en Nebet-Het.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

De buitenmuren van de tempel zijn beschadigd geraakt de door vele bezoekers waaronder Romeinen, Grieken, Kopten en Europeanen die hun naam in de muren achterlieten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Pictures

© Copyright fotografie: R. Bloom, www.egyptianrealms.com